Bộ môn Giáo dục mầm non

Trần Thị Hoàng Yến
Nguyễn Ngọc Hiền
Lê Công Phượng
Phạm Thị Huyền
Mai Tuấn Sơn
Phạm Thị Hải Châu
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Trần Thị Thúy Nga
Võ Trọng Vinh
Phan Huy Hà
Nguyễn Thị Kỳ