Bộ môn Giáo dục mầm non

Trần Thị Hoàng Yến
Lê Công Phượng
Phạm Thị Huyền
Phạm Thị Hải Châu
Trần Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Võ Trọng Vinh
Phan Huy Hà
Nguyễn Thị Kỳ
Phan Thị Quỳnh Trang