Tham dự Hội thảo có NGƯT. Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, TS. Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vinh; các nhà khoa học: GS.TSKH. Thái Duy Tuyên, PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ - Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam, PGS.TS. Đặng Quốc Bảo - Học viện Quản lý giáo dục, Ông Nguyễn Huy Huấn - Phó Tổng Biên tập phục trách Tạp chí Giáo dục.

            PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS.NGƯT. Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đến dự, chủ trì Hội thảo cùng đông đảo các nhà khoa học trong nước, lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo của các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, học viên cao học và sinh viên ngành Quản lý Giáo dục.

 

 

            Hội thảo này góp thêm một góc nhìn, là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm cùng nhau trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản lý các cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Kết quả của Hội thảo sẽ đóng góp thêm tiếng nói, những ý kiến hữu ích góp phần đổi mới nền giáo dục của nước nhà.

            Tại Hội thảo, đại biểu đã lần lượt được nghe các báo cáo khoa học có nội dung sâu sắc như: "Tiếp cận quản lý hiện đại vận dụng vào quản lý nhà trường" của PGS.TS. Đặng Quốc Bảo; "Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực" của PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ; "Một số vấn đề lý luận về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục" của GS.TSKH. Thái Duy Tuyên.

                Đến tham dự Hội thảo, đ/c Trần Trung Dũng (Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) đã đưa ra ý kiến cho rằng cần có sự củng cố, hoàn thiện hơn về mặt lý luận giáo dục, đặc biệt là lý luận trong ngành QLGD. Ý kiến này về cơ bản là sự tiếp nối ý tưởng của PGS.TS. Đinh Xuân Khoa, về việc mở ra một chương trình cao cấp lý luận QLGD mà đã được PGS.TS. Đặng Quốc Bảo rất tán thành và ủng hộ. Bên cạnh đó, đ/c Nguyễn Thị Kim Chi (Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An) cho rằng cần xác định lại mục tiêu của giáo dục phổ thông, qua đố tham mưu nhiều hơn cho chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Tỉnh nhà. Cũng trong Hội thảo, các nhà khoa học đồng tình cho rằng cần có nhiều hơn sự tự chủ về mặt học thuật, cũng như mở rộng và thay đổi hơn về mặt cơ chế, chính sách cho các cơ sở giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở này.

              Sau thời gian thảo luận, đ/c Đinh Xuân Khoa đã thay mặt Ban chủ trì Hội thảo, cảm ơn các nhà khoa học đã dành thời gian đến tham dự, lắng nghe và phát biểu ý kiến cho Hội thảo. Những ý kiến trong Hội thảo đều xuất phát từ tâm huyết và trăn trở của các nhà khoa học, nếu lên được thực trạng của nền giáo dục nước nhà, đồng thời đã có những ý kiến thiết thực và phù hợp với thực tiễn của giáo dục Việt Nam. PGS.TS. Đinh Xuân Khoa cho rằng cần có nhiều hơn những Hội thảo như thế này để tạo ra những sân chơi học thuật bình đẳng, nơi đó các nhà khoa học có thêm cơ hội để đóng góp cho các chính sách, chủ trương và định hướng, từ đó góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Bài: Hồng Soa, Minh Giang, Việt Phương

Ảnh: Việt Phương