Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS Tối ngày 8/12, khoa giáo dục tổ chức Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho các bạn sinh viên. Đây là hoạt động ý nghĩa, là cơ hội giúp các bạn sinh viên được trang bị kiến thức bổ ích nhằm phòng và chống căn bệnh thế kỉ này.

Các bạn sinh viên cho rằng, sau khi tham gia hoạt động, và trao đổi với chuyên gia khách mời, sinh viên Khoa giáo dục thấy rõ vai trò, trách nhiệm với cộng đồng. Mong rằng Khoa sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này trong tương lai.