BCH LCH , CHỦ NHIỆM CÁC CLB ĐỘI NHÓM GẶP MẶT TRAO ĐỔI CÁCH LÀM VIỆC Tối ngày 10/12, Liên chi hội sinh viên - Khoa Giáo dục đã tổ chức buổi giao lưu BCH LCH, chủ nhiệm các CLB, đội nhóm gặp mặt traning cách hoạt động hiệu quả. Đồng chí Trầm Anh- Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên Khoa Giáo dục đã chia sẻ kinh nghiệm và động viên, khích lệ các CLB, đội nhóm cố gắng hơn nữa để xây dựng và phát triển CLB. Tại buổi gặp mặt, các chủ nhiệm CLB thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm và mặt hạn chế trong hoạt động, từ đó đề ra giải pháp sửa chữa. Bên cạnh đó, tuyên dương các CLB, đội nhóm có những thành tích và đóng góp nổi bật cho Khoa. Ảnh đồng chí: Đoàn Thị Ánh Sương - Chủ nhiệm CLB Truyền thông khoa Giáo dục phát biểu.