BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH VINH

LCĐ KHOA GIÁO DỤC

Số 09/LCĐ-KGD

V/v hưởng ứng trào lưu dọn rác bảo vệ môi trường

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  

Thành phố Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2019

 

            Kính gửi:   -   Các Chi đoàn trực thuộc LCĐ Khoa Giáo dục;

-         Các ĐVTN trong LCĐ

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tình nguyện, tuổi trẻ của ĐVTN, LCĐ Khoa Giáo dục phát động cuộc thi ảnh hưởng ứng trào lưu #trashtag challenge như sau:

1.   Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm:

- Các nhóm ĐVTN, Chi đoàn từ K56 – K59 của LCĐ Khoa Giáo dục;

- Các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc LCĐ.

2.   Cách thức tham gia

Các  nhóm dự thi tiến hành dọn rác tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xung quanh trường ĐH Vinh, TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và gửi các hình ảnh kết quả đến fb Khoa Giáo dục tại địa chỉ: https://www.facebook.com/khoagiaoduc.vinhuni/.

           Thời gian tổ chức: Từ 15/4 – 15/05/2019.

Ban tổ chức sẽ chấm điểm dựa trên 2 tiêu chí:

- Kết quả thực tiễn mà cá nhân/ nhóm đã thực hiện được;

- Lượt like và share của ảnh.

3. Cơ cấu giải thưởng

- 02 Giải Nhóm có thành quả ấn tượng

- 02 Giải Bức ảnh có sức lan tỏa

 

T.M. BAN CHẤP HÀNH LCĐ

Bí thư

(đã ký)

 Phan Anh Tuấn