Được sự quan tâm tạo điều kiện của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục, ngày 22/10/2018, Liên chi Đoàn - Liên chi Hội sinh viên Khoa Giáo dục tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Luyện chữ đẹp Hồn Việt. CLB  ra đời với mục đích tạo một sân chơi lành mạnh, giao lưu, rèn luyện chữ viết cũng như luyện chữ đẹp cho các bạn sinh viên trong Khoa Giáo dục cũng như các bạn sinh khác khoa/viện khác có nhu cầu muốn trau dồi thêm về chữ viết. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ phong trào hoạt động văn hóa của LCĐ, LCH sinh viên Khoa Giáo dục.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ:


Bài, ảnh: Trâm Anh