BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/09/2018

08:30

Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035”

- Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Vinh.

- BGH, CT HĐT;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, ĐT SĐH, KH&HTQT, TCCB, HCTH, VP Đảng - Đoàn thể.

- Lãnh đạo và Trưởng bộ môn các Viện/Khoa: SPTN, SPXH, Giáo dục, SP Ngoại ngữ; các đại biểu khách mời có báo cáo.

- Đại biểu ngoài trường:

+ BGH, Trưởng phòng Đào tạo, KHCN và HTQT của Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên

+ BGH, Trưởng phòng Đào tạo, TCCB của Trường Đại học Quảng Bình, Đại học Hà Tĩnh

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy; BTV ĐTN, BTV HSV; Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, ĐT, TCCB, HCTH, KH-TC, QTĐT, DV, HTSV-QHDN, Ban Quản lý CSII, NCKH-ST, KH&HTQT, VP Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội toàn trường phiên tháng 9/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 11/09/2018

08:00

Họp thống nhất công tác quản lý và triển khai xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS Thái Văn Thành, Phó hiệu trưởng

- Kính mời: GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC KH&HTQT, TCCB, QT&ĐT, ĐBCL, TT Thư viện;

- Ban NCLL CDIO;

- Trưởng các khoa/ viện

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 12/09/2018

08:00

Họp Ban đề thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: TTrGD, HCTH, ĐBCL;

- Công an PA83;

- Lãnh đạo phòng ĐT SĐH;

- Ban In sao đề thi.

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Họp lớp tháng 9 các lớp ngành GDTH, GDMN khóa 59

Lớp trưởng, bí thư các lớp

TL QLSV, Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học

Thứ Năm, ngày 13/09/2018

14:00

Họp Ban chỉ đạo, biên soạn cuốn “Trường Đại học Vinh - 60 năm xây dựng và phát triển”

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo, biên soạn theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHV ngày 18/5/2018.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 14/09/2018

07:00

Họp cán bộ coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Theo Quyết định

Phòng học nhà A

08:00

Làm thủ tục dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Thứ Bảy, ngày 15/09/2018

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

07:00

Tổ chức các hoạt động Chào đón tân sinh viên khóa 59 và “Ngày hội tân sinh viên”

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo Kế hoạch số 89 - KH/ĐTN ngày 20/8/2018

Sân khấu Science Square

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Chủ Nhật, ngày 16/09/2018

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018

- Từ ngày 29/8 đến ngày 10/9 năm 2018, Nhà trường tổ chức chương trình bổ túc kiến thức, kỹ năng cho SV.

- Triển khai kế hoạch số 28/KH-ĐHV ngày 03/8/2018 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2018 - 2019.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần