BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

06:30

Tổ chức Lễ chào cờ và Hội thao Quốc phòng; các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên học GDQP&AN đợt 1, học kỳ I năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở 2

- Ban QL Cơ sở 2

- Trung tâm GDQP&AN

- CBVC các đơn vị: Ban QL Cơ sở 2, Trung tâm GDQP&AN, khoa GDQP

- Sinh viên học GDQP&AN

Trung tâm GDQP&AN

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

08:00

Nhập học cho LHS Lào trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 và LHS Lào học Tiếng Việt

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

- Đại diện các đơn vị: CTCT-HSSV,KH-TC,Nội trú, Y tế, CNTT;

- TL QLSV các khoa, viện có Lưu học sinh nhập học.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/cĐặng Thị Thu-PhóTP. CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:15

Chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính và sức khỏe sinh sản cho nữ sinh

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN; Trạm Y tế; đại diện BQL Cơ sở 2, Viện NN&TN, Khoa GDQP.

- Nữ sinh khóa 58 của Khoa Giáo dục, Ngành SP Ngoại ngữ đang học GDQP-AN; Nữ sinh khóa 58&59 Viện NN&TN, Khoa GDQP, Khoa GDTC.

Nhà đa năng CS2

(Bố trí 2 ca)

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

08:00

Họp trù bị Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban TTrND;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

Thứ Năm, ngày 20/09/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định

Phòng học A1.204

19:30

Seminar bộ môn GDMN: Nghiên cứu xây dựng Chuẩn đầu ra, đề cương học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO

TS. Trần Thị Hoàng Yến

CBGV tổ GDMN và những người quan tâm

Phòng học A1.201

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

10:00

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

19:30

Chương trình Văn nghệ chào Tân sinh viên khóa 59, chào mừng năm học mới 2018 - 2019 tại Cơ sở 2

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu mời

- Lãnh đạo, CBVC các đơn vị

- Sinh viên học tại Cơ sở 2

Cơ sở 2

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

Nhà trường tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh khóa 58, 59 vào các buổi tối trong tuần. Thời gian, thành phần, địa điểm thực hiện theo Công văn số 1006/ĐHV-HTSVQHDN, ngày 11/9/2018.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần