BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện;Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

14:30

Họp về công tác xuất bản

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Ban Giám đốc Nhà xuất bản;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC;

- Đại diện BQL ETEP, giảng viên có tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

08:00

Diễn đàn “Câu chuyện đi làm và khởi nghiệp của sinh viên”

Trung tâm DV,HTSV&QHDN,

Theo công văn số 1125/ĐHV-HTSVQHDN ngày 3 tháng 10 năm 2018

Hội trường A

14:00

Họp bàn về Kế hoạch rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm 2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa,viện có đào tạo các ngành sư phạm

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, QT&ĐT, KH-TC, HCTH, BQL Cơ sở II, Đoàn Thanh niên, TT Bồi dưỡng NVSP, Trường THPT Chuyên, Trường THSP.

- Trưởng các bộ môn phương pháp giảng dạy.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Họp toàn thể sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

Ban Quản lý Cơ sở II

- CB quản lý sinh viên

- 481 sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

TT.GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 3)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Khai mạc giải bóng chuyền nữ LCĐ khoa Giáo dục năm 2018

BCH LCĐ

BTC giải, Các đội tham dự, các CB quan tâm

Nhà thi đấu

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

07:00

Seminar cấp khoa: Xây dựng ngân hàng đề thi kiểm tra, đánh giá học

phần:Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học

TS. Nguyễn Thị Nhân

Các CBGV quan tâm

Phòng học A1204

08:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phiên 4)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp Công đoàn Trường

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Bộ môn GDMN sinh hoạt chuyên môn

Th.S Phạm Thị Hải Châu

CBGV tổ GDMN

Phòng học A1 201

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

07:30

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An, Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

07:30

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An (Cả ngày)

Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An, Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018

07:00

Gala phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Toàn thể sinh viên được điều động theo công văn số 1146/ĐHV-CTCTHSSV ngày 9/10/2018.

Hội trường A

Cả tuần

Cán bộ, Hội viên, sinh viên Trường Đại học Vinh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần