BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/9/2019

19:30

Lễ Tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019 và Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Trường Đại học Vinh nhân dịp 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 01/10/2019

08:00

Họp Ban chỉ đạo Tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP;

- BGĐ TT BDNVSP;

- Đại diện các đơn vị: Viện SP Tự nhiên: (đ/c Giang); Viện SP Xã hội (đ/c Tài; Khoa Giáo dục (đ/c Cường); Phòng KHTC (đ/c Tuấn); Phòng QT&ĐT (đ/c Sáng); TT CNTT (đ/c Cường); Phòng Đào tạo (đ/c Mỹ)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp giảng viên tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng và các giảng viên tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 02/10/2019

08:00

Họp triển khai kế hoạch phát triển năng lực Sư phạm của Nhà trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- Trưởng đơn vị các phòng/ban/trung tâmvà viện/khoa sư phạm;

- BQL Chương trình ETEP;

- Ban Giám sát - Đánh giá Chương trình ETEP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Đại hội các Chi đoàn tại Cơ sở 1

BCH – BCS các Chi đoàn

Nhà A

Thứ Năm, ngày 03/10/2019

07:30

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 10 năm 2019

- BTV Đoàn Thanh niên,

- BTK Hội Sinh viên

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

19:00

Đại hội các Chi đoàn tại Cơ sở 1

BCH – BCS các Chi đoàn

Nhà A

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019

08:00

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An;

- Đại diện lãnh đạo phòng TCCB, phòng HCTH;

- Học viên có tên theo QĐ

Hội trường tầng8, Nhà Điều hành

08:30

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên học CĐ 1

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Các học viên có tên theo QĐ

Hội trường tầng8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019

07:00

Ngày “Chủ nhật Xanh”

BTV Đoàn TN

- BCH các ĐV, LCĐ,

- SVTN các ĐV, LCĐ

Khuôn viên Nhà trường tại CS1 và CS2

07:00

Chương trình “Tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên toàn Trường 2019” (Cả ngày)

Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Khách mời; Cán bộ Hội SV toàn trường

Hội trường A; Sân KTX số 5

Cả tuần

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần