BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/10/2019

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL. QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 08/10/2019

19:30

- Họp Chi bộ

- Họp Khoa

 TS. Phạm Lê Cường

Toàn thể CBGV, Đảng viên khoa Giáo dục

VP Khoa

Thứ Tư, ngày 09/10/2019

09:00

Họp bàn về phân công chuẩn bị cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (đ/c Trần Bá Tiến);

- Trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT của ngành CNTT (đ/c Hoàng Hữu Việt) và SP Toán (đ/c Thiều Đình Phong);

- Lãnh đạo TT ĐBCL (đ/c Nguyễn Ngọc Hiếu);

- Lãnh đạo TT KĐCLGD (đ/c Trần Đình Quang và đ/c Nguyễn Thị Thanh).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 10/10/2019

14:00

Họp bàn Đề án xây dựng Trung tâm Khảo thí quốc gia

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, HCTH, QT&ĐT, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tư vấn về Giới - Giới tính và Sức khỏe sinh sản cho nữ sinh từ ngày 08/10 đến ngày 10/10 theo Kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần