BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Thứ Ba, ngày 22/10/2019

19:30

Chương trình giáo dục đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Nhà thi đấu TDTT

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

08:00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 31/TT-ĐHV, ngày 17/10/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Sinh hoạt mẫu và ra mắt Ban Chủ nhiệm các CLB Tiếng Anh trực thuộc Cộng đồng Tiếng Anh trường Đại học Vinh.

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BTV Đoàn trường

- Đại diện Ban Chủ nhiệm khoa SPNN

- Ban Chủ nhiệm các CLB Tiếng Anh trực thuộc

- CLB English Speaking Zone

Phòng B2.102

Thứ Năm, ngày 24/10/2019

09:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (đợt 3); xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số: 2828/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019

07:30

Khai mạc và Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 3

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban QL ETEP TW;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Sở GD& ĐT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GV PT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: Hành chính tổng hợp, KH-TC, Viện SPTN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, Phòng quản trị.

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 3;

Hội Trường A

08:00

Tiếp công dân

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Cán bộ, HSSV, HV có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019

07:30

Lễ Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2019 - 2021) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019.

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019

Cả tuần

- Trung tâm DV, HTSV&QHDN phối hợp với VCCI và Báo Diễn đàn doanh nghiệp Tổ chức chuỗi Hội thảo KNĐMST cho sinh viên Trường Đại học Vinh trong 2 ngày 26-27/10/2019 tại tầng 7 Nhà Điều hành

-“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 cho sinh viên khóa 59 trở về trước diễn ra từ ngày 14/10 đến 26/10/2019 theo Kế hoạch số 1013/KH-ĐHV ngày 18/9/2019 của Nhà trường.

- Từ ngày 21/10 đến ngày 24/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 3; Từ ngày 25/10 đến ngày 27/10 bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần