BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường

(Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện;Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 15/11/2018

08:00

Họp hội đồng Chế độ chính sách cho HSSV

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHV ngày 12/9/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Tiết 2

Thao giảng cấp Khoa học phần Làm đồ chơi cho trẻ em

ThS. Nguyễn Thị Thanh Giang

Các CB quan tâm

Phòng học B3 401

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

 

 

 

 

 

14:00

Hội Cựu giáo chức Tọa đàm kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

TS. Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức

- Đại diện Đảng ủy, BGH, Công đoàn, các phòng ban;

- BCH Hội Cựu Giáo chức, BCH các chi hội và các Tổ trưởng Cựu Giáo chức

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 17/11/2018

14:00

Khai mạc Team building lần thứ hai, năm 2018

BTV Công đoàn Trường

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong toàn trường

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 18/11/2018

15:00

Khoa Giáo dục tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Công đoàn – LCĐ – LCH sinh viên

Các cựu giáo chức, toàn thể CBGV và sinh viên

Hội trường A

Cả tuần

- CB, GV, HV, SV toàn trường thực hiện tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019.

- Các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 -2019 nộp về cho thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường trước ngày 10/11/2018 theo Công văn số 1222/ĐHV-HCTH, ngày 25/10/2018.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần