BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/10/2019

08:00

Khai mạc đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đoàn đánh giá đồng cấp, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với đ/c Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo TT BD NVSP;

- BQL Chương trình ETEP;

- Toàn bộ giảng viên tham gia bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 29/10/2019

07:30

Khai mạc bồi dưỡng Tổ trưởng tổ chuyên môn khu vực 3 gồm 9 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thái Bình (THPT & THCS)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ;

- Ban Quản lý dự án RGEP;

- Vụ GD Trung học;

- Đại diện Sở GD&ĐT của 9 tỉnh;

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Trung tâm BDNVSP;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, Phòng QT&ĐT.

Hội trường A

08:00

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm (Cả ngày)

Đoàn đánh giá đồng cấp

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Trao học bổng tài trợ cho sinh viên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 35/TT-ĐHV, 23/10/2019

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 30/10/2019

08:00

Đánh giá đồng cấp trường Đại học Vinh theo bộ chỉ số đánh giá năng lực các trường sư phạm (Cả ngày)

Đoàn đánh giá đồng cấp

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại diện Ngân hàng thế giới, Đại diện chương trình ETEP, Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 31/10/2019

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019

07:30

Khai mạc và Bồi dưỡng trực tiếp giáo viên phổ thông cốt cán đợt 4

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban QL ETEP TW;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diên Sở GD & ĐT Nghệ An, Hà Tĩnh; Thanh Hóa;

- Ban chỉ đạo công tác BDTX GV PT và CBQL CS GDPT (QĐ 2366/QĐ-ĐHV);

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, Viện SP TN, SPXH, Khoa Giáo dục, Khoa GDTC, Trạm Y tế, TT BDNVSP, Phòng QT&ĐT;

- Báo cáo viên và học viên các lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 4.

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019

Cả tuần

- Từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm tổ chức bồi dưỡng qua mạng trực tuyến dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 đợt 4;

- Từ ngày 29/10 đến 31/10 Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Từ ngày 02/11 đến ngày 03/11 bồi dưỡng trực tiếp dành cho Giáo viên phổ thông tham dự lớp Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2019 tại Trường Đại học Vinh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần