BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/11/2019

08:00

Họp rà soát công việc tháng 11/2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

-Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm; Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên; VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

18:00

Khoa Giáo dục kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

BCN Khoa

Toàn thể CBGV của Khoa

Khách sạn Giao tế

Thứ Ba, ngày 19/11/2019

07:55

(Tiết 2) Thao giảng cấp Trường của GV: Trần Hằng Ly, Khoa Giáo dục,học phần: Tâm lý học

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Giáo dục, các GV trong BM và những người quan tâm

Phòng học A3.304

08:00

Mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 39/TT-ĐHV ngày 14/11/2019

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

07:55

(Tiết 2) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Thị Nhân, Khoa Giáo dục, học phần: Giáo dục học

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Giáo dục, các GV trong BM và những người quan tâm

Phòng học B1.302

14:00

Hội nghị Trưởng bộ môn toàn Trường năm học 2019 - 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Kế hoạch số: 63/KH-ĐHV ngày 01/11/2019

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019

Cả tuần

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần