BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/01/2017

07:15

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Ngô Đình Phương

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (P. HCTH bố trí xe)

08:00

Bộ môn QLGD sinh hoạt chuyên môn

Đ/c Nguyễn Như An

Bộ môn QLGD

Phòng 403, Nhà A1

13:45

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Thị Hường,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường Tỉnh ủy Nghệ An (P. HCTH bố trí xe)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Quản lý Giáo dục của NCS Nguyễn Xuân Ninh

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A - Nhà A1

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

19:30

Chương trình “Mùa Xuân và tuổi trẻ”

- BTV Tỉnh Đoàn Nghệ An

- BTV Đoàn trường

- Đại biểu theo Giấy mời

- Theo Kế hoạch của Đoàn trường

 

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 17/01/2017

 

08:00

Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

(sáng 08h00; Chiều: 13h30)

- Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

-Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông báo số: 33/ĐHV-HCTH ngày 11/11/2017

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành (Nhóm 1); Phòng A4- 201 (Nhóm 2); Phòng A4 -202 (Nhóm 3)

 

19:00

Tổ chức "Tết ấm cho HSSV" - Đinh Dậu 2017

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 18/01/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Nguyễn Văn Toàn

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A - Nhà A1

Thứ Năm, ngày 19/01/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/01/2017

 

Thứ Bảy, ngày 21/01/2017

 

Chủ Nhật, ngày 22/01/2017

 

 

 

 

 

Cả tuần

1. Từ 18- 21/01/2017: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào nghèo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (Trung tâm HT DVSV QHDN và phòng HCTH chủ trì)

2. Từ ngày 13/01/2017 - 22/01/2017: Triển khai thực tập sư phạm tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Ninh Bình (đ/c Thái Văn Thành chỉ đạo)

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn