BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/03/2018 đến ngày 24/03/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/03/2019

08:00

Chương trình “Ngày sách và bạn trẻ” (cả tuần)

Trung tâm DV, HTSVQHDN

Theo Công văn số 204/ĐHV-HTSVQHDN ngày 11/3/2019

Sân trước Nhà Truyền thống

17:00

Họp Ban chủ nhiệm, Ban cán sự CLB, Đội, Nhóm toàn trường triển khai Chương trình Trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên” và Hội thảo Kết nối công tác Đoàn trường học

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Theo Thông tri triệu tập

Phòng A1.204

19:30

Học chuyên đề “Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Lê Đức Giang

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 19/03/2019

14:00

Họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018: Hội đồng Khoa học Giáo dục

Phòng KH&HTQT

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV ngày 27/02/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Học chuyên đề “Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Lê Đức Giang

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 20/03/2019

14:00

Chương trình “Ngày Văn hóa Israel” tại Trường Đại học Vinh

- GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tư triệu tập

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 21/03/2019

19:30

Talk show: “Khởi nghiệp và hội nhập quốc tế của sinh viên”

Ban Quản lý Cơ sở II

- Đại biểu có giấy mời

- Sinh viên các khoa/viện học tại Cơ sở II

Hội trường TT.GDQP&AN

19:30

Học chuyên đề “Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Huy Bằng

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019

09:00

Nhà trường làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của dự án FCB

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Toàn bộ thành viên Ban Quản lý dự án FCB Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Chương trình tọa đàm “Giám ước mơ - Giám thực hiện”

Trung tâm DV, HTSVQHDN

Theo Công văn

Sân trước KTX số 5

17:30

Họp giao ban Bí thư đoàn Viện, LCĐ

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Bí thư đoàn Viện, LCĐ

Phòng A1.204

19:30

Học chuyên đề “Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học” của chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Huy Bằng

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019

14:00

Cuộc thi Vua đầu bếp – Master Chief Khoa Giáo dục

LCĐ Khoa Giáo dục

Các đội chơi

KTX số 5

Chủ Nhật, ngày 24/03/2019

19:30

Ôn tập và kiểm tra phần I chương trình bồi dưỡng CDNN GVC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Huy Bằng

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Nhà trường triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 tại các trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo kế hoạch

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính học theo lịch đã thông báo của phòng Tổ chức cán bộ

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần