BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 33

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/04/2018 đến ngày 21/04/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Ba, ngày 16/4/2019

08:30

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ chế chính sách

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV, ngày 12/4/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

Họp bốc thăm đề thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh

Có thông báo

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Khai mạc giải Thể thao Công đoàn năm 2019

Đ/c Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn Trường

Đại diện Ban giám hiệu; Ban Chấp hành Công đoàn, các ban chuyên môn Công đoàn; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; Các VĐV

Nhà Thi đấu đa chức năng

19:00

Ngày hội rèn nghề ngành Quản lý Giáo dục

Bộ môn QLGD

Toàn thể CBGV, SV ngành QLGD và các ngành khác

Hội trường A

19:30

Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ - Chương trình bồi dưỡng CDNN GVCC

GS.TS. GVCC

Đinh Xuân Khoa

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 17/4/2019

19:30

Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức - Chương trình bồi dưỡng CDNN GVCC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 18/4/2019

07:00

Các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Bản quyền Thế giới 23/4

TT TTTV Nguyễn Thúc Hào

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên

TT TTTV Nguyễn Thúc Hào

14:00

Hội nghị bạn đọc và chương trình giới thiệu sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường và đại biểu có giấy mời;

- Sinh viên theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường.

Không gian học tập, tầng 1, TT TTTV Nguyễn Thúc Hào

19:30

Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH - Chương trình bồi dưỡng CDNN GVCC

GS.TS.GVCC

Thái Văn Thành

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/4/2019

07:00

Họp cán bộ coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Theo Quyết định

Phòng học A4.201

08:00

Làm thủ tục dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

19:30

Ôn tập và kiểm tra phần II -Chương trình bồi dưỡng CDNN GVCC

PGS.TS.GVCC

Nguyễn Huy Bằng

Học viên theo Quyết định số 438/QĐ-ĐHV ngày 8/3/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/4/2019

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

07:00

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Cả ngày)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Chủ Nhật, ngày 21/4/2019

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấpTrườngcủa NCS Phùng Thế Tuấn, chuyên ngành:QLGD

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Giải thể thao Công đoàn năm 2019 tổ chức thi đấu các nội dung theo kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần