BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/06/2018

07:00

Tiếp sức mùa thi 2018

BTV Đoàn trường, BTK HSV

Đội SVTN Tiếp sức mùa thi

Cổng Trường THPT Chuyên

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo,trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 26/06/2018

19:30

Họp Chi bộ

Chi ủy Khoa Giáo dục

Toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ

Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 27/06/2018

 

 

 

 

 

17:00

Họp Đội trưởng các Đội thuộc Chiến dịch tình nguyện hè năm 2018

BTV Đoàn trường

Đội trưởng các Đội tình nguyện

Phòng học A1.204

Thứ Năm, ngày 28/06/2018

06:30

Thi tuyển năng khiếu SP Mầm non và SP Giáo dục thể chất (Cả ngày)

Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018

Hội đồng thi năng khiếu theo Quyết định

Nhà A2, Sân vận động

07:00

Ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè 2018

BTV Đoàn trường, BTK HSV

Theo thông tin triệu tập

Sảnh nhà A0

08:00

Họp về xây dựng đề án tự chủ Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường; Ban chế độ chính sách; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐT Sau ĐH, TT GDTX; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, Trường THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018

07:00

Thi tuyển năng khiếu SP Mầm non và SP Giáo dục thể chất (Cả ngày)

Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018

Hội đồng thi năng khiếu theo Quyết định

Nhà A2, Sân vận động

Thứ Bảy, ngày 30/06/2018

07:00

Khai mạc Hội nghị mô phỏng ASEAN Khu vực Nghệ Tĩnh 2018

BTV Đoàn trường, BTK HSV

Theo thông tin triệu tập

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 01/07/2018

14:00

Bế mạc Hội nghị mô phỏng ASEAN Khu vực Nghệ Tĩnh 2018

BTV Đoàn trường, BTK HSV

Theo thông tin triệu tập

Hội trường A

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Cán bộ Trường Đại học Vinh thực hiện đúng Quy chế công tác coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại các địa điểm theo Quyết định đã phân công.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần