BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

06:30

Tổ chức đón tiếp, bố trí cho 402 sinh viên ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, SP Tiếng Anh xuống học tập tại Cơ sở II

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

-CBVC Ban QL Cơ sở II(Tổ Quản lý sinh viên; Tổ Quản trị, Dịch vụ)

-Sinh viên theo quyết định của Nhà trường

Cơ sở II

07:00

Thi Chuyên môn nghiệp vụ

Chủ tịch Hội đồng thi

- Ban coi thi môn Vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành;

- Thí sinh dự thi.

Khu nhà A

13:30

Thi Chuyên môn nghiệp vụ

Chủ tịch Hội đồng thi

- Ban coi thi môn Vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành;

- Thí sinh dự thi.

Khu nhà A

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trân trọng kính mời: PGS.TS Ngô Đình Phương;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, HTSV&QHDN, Nội trú, Y tế, Bộ phận một cửa, Đoàn TN, Hội SV, BQL CSII.

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV, TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

17:30

Họp giao ban Bí thư Đoàn Viện, Liên chi đoàn

TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường

Bí thư Đoàn Viện, Liên chi đoàn

Phòng học A1. 201

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

13:30

Kiện toàn CLB Mái ấm Trường Vinh, Trao học bổng “Đồng hành năm 2018”

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: DV,HTSV&QHDN; CTCTHSSV, Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên.

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

15:00

Triển khai chương trình học bổng năm 2018

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

- Nhóm từ thiện trao học bổng; đại diện Trung tâm DV,HTSV&QHDN.

- Các sinh viên dự xét học bổng.

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

19:30

Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội toàn trường phiên tháng 10/2018

Đoàn TN - Hội SV trường

Theo thông tin triệu tập.

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

19:00

Đại Hội các Chi Đoàn ngành GDTH, Họp lớp tháng 10 khóa 59 GDTH

BCS, BCH các chi đoàn

Đại diện BCN Khoa, Đại diện BTV LCĐ, TL QLSV, Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học

19:30

Tập huấn biên soạn bài giảng e-Learning cho giảng viên giảng dạy Cao học khóa 26

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- TT CNTT;

- CB, GV các khoa/viện tham gia giảng dạy các chuyên đề đào tạo thạc sĩ

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Chương trình trao đổi chia sẻ giữa học giả và sinh viên Fulbright (Đại sứ quán Hoa Kỳ) với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, các khoa/viện.

- Thành phần tham dự theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Đại Hội các Chi Đoàn ngành GDMN, Họp lớp tháng 10 khóa 59 GDMN

BCS, BCH các chi đoàn

Đại diện BCN Khoa, Đại diện BTV LCĐ, TL QLSV, Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học

19:30

- Họp Khoa
- Họp Chi bộ

Chi ủy, BCN Khoa

Đảng viên, CBGV toàn khoa

VP Khoa

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

07:30

Tập huấn, cập nhật điểm mới về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

- Trưởng, phó và cán bộ quản lý tài sản các đơn vị trong toàn trường;

- Toàn thể CB,VC các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TT THTN;

- Các thủ kho trong toàn trường và Kế toán các trường trực thuộc.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Đại Hội các Chi Đoàn ngành QLGD

BCS, BCH các chi đoàn

Đại diện BCN Khoa, Đại diện BTV LCĐ, TL QLSV, Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

07:00

Hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng ICT nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (Cả ngày)

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPTN

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

07:00

Khai mạc các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương, Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II

- Đại biểu có giấy mời;

- CBVC Cơ sở II;

- Toàn thể sinh viên tại Cơ sở II

Sân vận động Cơ sở II

08:00

Tập huấn kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” cho sinh viên

- TT DV, HTSV&QHDN;

- Sở Công thương Nghệ An

Theo Công văn

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018

07:00

Hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng ICT nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên (Cả ngày)

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Giảng viên lên lớp;

- Giảng viên Viện SPTN

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Cả tuần

Ghi chú

- Lưu ý đối với cán bộ tham gia chương trình tập huấnbiên soạn bài giảng e-Learning vànâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng ICT

1. Cán bộ, giảng viên đi tập huấn phải mang theo máy tính cá nhân

2. Trước khi tham gia tập huấn, cán bộ, giảng viên đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo trực tuyến để lấy trước tài liệu và phần mềm theo các bước sau:

a. Truy nhập website Công thông tin đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Vinh tại địa chỉ http://elearning.vinhuni.edu.vn;

b.Đăng nhập với tài khoản của Hệ thống iOffice, mật khẩu ngầm định Dhv@123;

c.Chọn thực đơn Trang cá nhân, chọn khóa học Tập huấn e-Learning;

d.Xem, download các tài liệu, phần mềm.

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần