BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/5/2020

Thứ Ba, ngày 12/5/2020

08:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng bộ

Ban Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Họp Chi Bộ

Chi ủy Khoa

Toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ

VP Khoa

20:15

Họp Khoa

BCN Khoa

Toàn thể CBGV

VP Khoa

Thứ Tư, ngày 13/5/2020

Thứ Năm, ngày 14/5/2020

08:30

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:30

Seminar: Đào tạo sư phạm tiếp cận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Ban nghiên cứu CDIO

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 15/5/2020

Thứ Bảy, ngày 16/5/2020

08:00

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2015 - 2020

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch

Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 17/5/2020

08:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch

Đại biểu tham dự theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

10:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:30

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Chủ tịch Hội đồng Trường

PGS.TS Nguyễn Hoa Du

Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Cả tuần

Livetreams Tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy trực tuyến năm 2020 theo kế hoạch, từ 19h30 đến 20h30 các ngày trong tuần

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần