BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 40

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/5/2020

 

 

 

 

 

08:00

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020 phiên thứ nhất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 933/QĐ-ĐHV ngày 15/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/5/2020

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 20/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/5/2020

19:30

Seminar:

- Nghiên cứu xây dựng đề cương bài giảng học phần: phát triển năng lực thực hiện chương trình Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO;

- Nghiên cứu đổi mới nội dung pp giảng dạy vad đánh giá học phần Tổ chức môi trường hoat động cho trẻ MN theo tiếp cận CDIO

- TS. Trần Thị Hoàng Yến;

- ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

Tổ GDMN và CB quan tâm

B3 104

08:00

Họp Lớp trưởng các lớp sinh viên khoá 57 cử nhân và kỹ sư hệ 4 năm; khoá 56 hệ kỹ sư 5 năm

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo

- Lớp trưởng các lớp SV tốt nghiệp tháng 6/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:30

Seminar: Đánh giá sản phẩm CDIO đề tài NCKH cấp trường

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Ban CDIO

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng xét kỷ luật HS, SV phiên tháng 5/2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 3203/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 22/5/2020

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 23/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 24/5/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Livetreams Tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy trực tuyến năm 2020 theo kế hoạch, từ 19h30 đến 20h30 các ngày trong tuần

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần