BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 44

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/6/2020

09:00

Họp BTV Công đoàn trường

TS. Phạm Thị Bình, CT Công đoàn trường

BTV Công đoàn trường

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thứ Ba, ngày 16/6/2020

09:00

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020 - 2025

GS.TS Đinh Xuân Khoa; ThS. Lê Thị Hoài Chung

- Đoàn công tác Trường Chính trị tỉnh Nghệ An;

- Trường ĐH Vinh: BGH; Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, KH-TC, VP Đ-ĐT, ĐT SĐH, GDTX, BDNVSP, CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 17/6/2020

08:00

Họp Ban thường trực CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Tập huấn nghi thức nhận bằng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng CTCT-HSSV;

-SV hệ CQ tốt nghiệp loại XS, loại giỏi đợt 2 năm 2020

Hội trường A

14:00

Họp rà soát tiến độ triển khai Đề án Cơ sở vật chất thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP

- BQL các DA về CSVC, CNTT thuộc CT ETEP theo các Quyết định:

+ Số 177a/QĐ-ĐHV ngày 20/01/2020

+ Số 179a/QĐ-ĐHV ngày 21/01/2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp triển khai công tác Khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồngTĐG; BTK chương trình ĐT các ngànhSP Hóa học, GDTH;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: HCTH, CNTT; Đoàn TN

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp BCH Hội Cựu chiến binh trường

TS. Hoàng Mạnh Hùng, CT Hội CCB

BCH Hội Cựu chiến binh

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 18/6/2020

08:00

Seminar: “Nội dung Bách khoa toàn thư giáo dục về quản trị cơ sở giáo dục”

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: KĐCLGD, ĐBCL;

- Khoa GD: Trưởng khoa và toàn thể CB tổ QLGD

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/6/2020

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/6/2020

06:30

Học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BTC lớp học

BTC lớp học và các học viên

Hội trường A

07:00

Kỳ thi nâng ngạch công chức của Tỉnh uỷ Nghệ An năm 2019(Thi viết môn Chuyên môn nghiệp vụ)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng; BTC Tỉnh uỷ Nghệ An

- Hội đồng thi

- Thí sinh dự thi

Phòng học tầng 3, Nhà A1

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

GV: TS. Nguyễn Văn Trung

BTC lớp học

Các học viên; đại biểu có giấy mời

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

GV: TS. Bùi Thị Cần

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 21/6/2020

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ ba

GV: TS. Vũ Thị Phương Lê

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ tư

GV: TS. Thiều Đình phong

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ năm

GV: ThS. Nguyễn Hồng Soa

BTC lớp học

Các học viên

Hội trường A

Cả tuần

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần