Tổng hợp các công trình NCKH của sinh viên Khoa Giáo dục năm học 2015 - 2016:

Download tài liệu tại đây: Link download

1. Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non 
Tác giả: Trần Thị Hiền - Lớp: 55A2 - GDMN
 
2. Giáo dục kỹ năng thích ứng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học
Tác giả: Lê Thúy Trầm - Lớp: 54A - GDMN

3. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
Tác giả:  Lê Thị Quý - Lớp: 53A GDMN

4. Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh lớp 4,5 trong dạy học luyện từ và câu
Tác giả: Đặng Thị Dung - Lớp: 54A1 - GDTH

5. Nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 bằng phương pháp thảo luận nhóm
 Tác giả: Đặng Thị Thành - Lớp: K54A1 - GDTH

6. Nghiên cứu kĩ năng tự học của sinh viên ngành Quản lý giáo dục trường Đại học Vinh
Tác giả: Hồ Thị Hoài  - Lớp: 53B - QLGD

7. Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4
Tác giả: Lô Thị Thúy Hàm - Lớp: 54A3-GDTH

8. Thiết kế bài tập đánh giá sự phát triển tổ chất vận động nhanh nhẹn cho trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai - Lớp: 54A - GDMN

9. Thiết kế các hoạt động phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
Tác giả: Nguyễn Thị Châu – Lớp: 53A - GDMN

 10. Thiết kế một số trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho trẻ mẫu giáo lớn
Tác giả: Phạm Thị Hương Giang - Lớp: 54A -GDMN

11. Thực trạng giáo dục giới tính, tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá xã hội
Tác giả: Tăng Thị Thùy - Lớp: 54A - GDMN

12. Thực trạng giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh trong gia đình cho trẻ 24-36 tháng
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền - Lớp:  K55A1- GDMN

13. Thực trạng lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 dân tộc Thái ở trường tiểu học Cắm Muộn 2 - Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An
Tác giả: Lô Thị Gái - Lớp: K54A2 - GDTH

14. Thực trạng lôi câu của học sinh lớp 5 dân tộc Thái ở trường Tiểu học I Lục Dạ - Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An
Tác giả: Hà Thị Thơm - Lớp: 54A1 - GDTH

15. Thực trạng phẩm chất, đạo đức của người giáo viên hiện nay
Tác giả: Trần Thị Dung - Lớp 55A2 - GDMN

16. Thực trạng thái độc học tập môn "Giáo dục học" của sinh viên năm I - Trường Đại học Vinh
Tác giả: Lại Thị Hồng Lĩnh - Lớp: 55A1 - GDMN

17. Tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh
Tác giả: Phạm Thị Khánh Linh - Lớp: 53B - QLGD

18. Tìm hiểu ứng dụng mô hình CIPO trong quản lý đào tạo ở trường Đại học
Tác giả: Võ Thị Thương - Lớp: 53B - QLGD

19. Xây dựng bài tập rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 theo hưóng tích cực hoá hoạt động học tập
Tác giả: Đặng Thị An  - Lớp: K54A1 - GDTH

20. Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng sử dụng kết tử lập luận cho học sinh lớp 4,5
Tác giả: Mai Thùy Linh - Lớp: 54A1-GDTH

21. Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng sử dụng tác tử lập luận cho học sinh lớp 4,5
Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh - Lớp: K54A1- GDTH    

22. Xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
Tác giả: Hoàng Thị Thơm – Lớp: 54A - GDMN

23. Xây dựng quy trình lập kế hoạch hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
Tác giả: Đậu Thị Thanh Minh  -  Lớp: 53A - GDMN