1. Mỗi ngày truy cập 1 lần vào website: http://student.vinhuni.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/Home.aspx để xem các thông tin của Nhà trường thông báo; Sinh viên có số điện thoại cá nhân hoặc người thân trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.

2. Kiểm tra quá trình học tập trong trang cá nhân: điểm tích lũy, số tín chỉ tích lũy, số tín chỉ tự chọn thừa, thiếu,...; kiểm tra chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh, tiếng Anh B1 đã đạt hay chưa; Tiếng Anh C1 và tiếng Pháp đối với các ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh.

3. Kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, giới tính. Cập nhật chính xác tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển tiền dư trong tài khoản đăng ký học về tài khoản Ngân hàng của sinh viên sau khi được công nhậ tốt nghiệp; nếu thông tin sai sót sinh viên sửa sai tại Bộ phận một cửa, tầng 1, Nhà Điều hành (không tự sửa sai thôn tin cá nhân trên hệ thống phần mềm).

4. Kiểm tra học phí và các khoản kinh phí liên quan trên phần mềm để xét tốt nghiệp, nếu tài khoản trên trang đăng ký học còn thiếu phải nạp đủ trước khi có kế hoạch xét tốt nghiệp. Nếu thiếu 1 VNĐ phần mềm cũng không xét tốt nghiệp.

5. Đảm bảo hoàn thành mọi nghĩ vụ với Nhà trường, khoa, viện (Trả sách, tài liệu cho thư viện; kinh phí ký túc xá; bảo hiểm, nạp kính phí vỏ bằng 200.000đ tại Phòng KHCT tầng 3 – nhà Điều hành....vv).

6. Khi đi nhận Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ liên hệ công tác, lý lịch sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân (đang trong thời hạn được sử dụng, rõ ảnh, rõ số chứng minh thư, ngày cấp) trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền.