1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021
10:17 21/05/2017

Tổ chức dạy học các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất kỳ hè năm học 2016 - 2017

Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên hoàn thành chương trình đúng hoặc vượt tiến độ, Nhà trường triển khai kế hoạch dạy học các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) và Giáo dục thể chất (GDTC) tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh học kỳ hè năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối tượng học

1.1. Sinh viên học theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường, bao gồm sinh viên khóa 56 các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục, Giáo dục chính trị, Chính trị học.

1.2. Sinh viên các khóa chưa học hoặc chưa hoàn thành một hay một số học phần GDQP&AN hoặc GDTC có nguyện vọng đăng ký học trong học kỳ hè nhằm ra trường đúng hoặc vượt tiến độ.

2. Nội dung, cách thức triển khai

2.1. Học kỳ hè năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức dạy học tập trung các học phần GDQP&AN và GDTC tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh; không tổ chức các học phần này tại Cơ sở 1. Ngoài đối tượng ở mục 1.1 nêu trên học theo kế hoạch chung của Nhà trường; các đối tượng khác đăng ký và học theo tinh thần tự nguyện.

2.2. Sinh viên tham gia học đồng thời GDQP-AN và GDTC hoặc chỉ học các học phần GDQP-AN trong học kỳ hè năm học 2016-2017 thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh. Riêng sinh viên chỉ học các học phần GDTC có thể lựa chọn ở lại ký túc xá hoặc đi về tuỳ theo nguyện vọng cá nhân. Sinh viên phải ghi rõ nguyện vọng vào đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo) để Nhà trường chủ động sắp xếp, bố trí và tính kinh phí cho từng loại đối tượng.

2.3. Từ khóa 57 chương trình GDTC không học câu lạc bộ (CLB) mà học chương trình GDTC tổng thể. Sinh viên khóa 56 trở về trước chưa học toàn bộ chương trình GDTC phải đăng ký học chuyển đổi sang chương trình GDTC tổng thể. Nhà trường mở 4 CLB (Aerobic, Võ Taekwondo, Bóng đá, Bóng chuyền) để sinh viên khóa 56 về trước thiếu 1 hoặc một số CLB có thể đăng ký. Những sinh viên đã học nhưng chưa hoàn thành các CLB không thuộc 1 trong 4 CLB nêu trên thì phải nạp đơn xin chuyển đổi sang 1 trong 4 CLB nêu trên.

2.4. Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần ngay sau khi sinh viên hoàn thành nội dung học tập của từng học phần.

3. Tổ chức lớp học

- Nhóm 1: Thời gian học từ 24/7 đến 20/8/2017 (4 tuần), gồm các đối tượng:

+ Khóa 56 học GDQP&AN theo kế hoạch năm học của Nhà trường.

+ Sinh viên các khóa chỉ học các học phần GDQP&AN theo nhu cầu.

- Nhóm 2. Thời gian học từ 24/7 đến 20/8/2017 (4 tuần), dành cho đối tượng là sinh viên khóa 56 trở về trước chỉ học các CLB GDTC.

- Nhóm 3. Thời gian học từ 17/7 đến 27/8/2017 (6 tuần), gồm các đối tượng:

+ Khóa 57 học tích hợp GDQP&AN và GDTC tổng thể;

+ Các đối tượng khác còn lại.

4. Đăng ký học

- Sinh viên khóa 56 học theo kế hoạch chung của Nhà trường (gồm các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục, Giáo dục chính trị, Chính trị học) được Nhà trường tổ chức học tập trung; sinh viên không cần viết đơn đăng ký học.

- Các đối tượng học theo nhu cầu cá nhân phải viết đơn (mẫu 1 kèm theo) nạp tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước ngày 30/5/2017. Sinh viên thuộc diện chuyển đối các học phần GDTC phải viết đơn xin chuyển đổi (mẫu 2 kèm theo)Để tạo thuận lợi cho sinh viên, Trung tâm nhận đơn xin chuyển đổi học phần GDTC của từng sinh viên và trực tiếp chuyển cho Khoa GDTC, Phòng Đào tạo xác nhận và xử lý tập trung; sinh viên nhận lại đơn gốc khi nhập học tại Cơ sở 2. Khi đăng ký học, sinh viên đính kèm đơn xin chuyển đổi (nếu có) vào đơn đăng ký học. 

- Sinh viên có trách nhiệm theo dõi lịch học trên trang cá nhân và tập trung học tập đúng thời gian quy định.

5. Kinh phí

5.1. Đối với sinh viên khóa 56 học theo đúng kế hoạch đào tạo:

Sinh viên đóng nạp các khoản theo quy định tại Thông báo số 310/TB-ĐHV ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh quy định công tác quản lý và các khoản đóng góp đối với học viên, sinh viên học GDQP&AN năm học 2016-2017.

5.2. Đối với sinh viên các khóa học theo nhu cầu:

- Học phí:

+ Đối với sinh viên hệ liên thông, hệ gửi nếu đăng ký học lần 1 tính hệ số đối tượng bằng 2. Công thức áp dụng như sau: Hệ số đối tượng (2,0) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành.

+ Sinh viên hệ liên thông, hệ gửi đăng ký học lại hoặc học nâng điểm và các đối tượng sinh viên khác tính hệ số dịch vụ bằng 1,5. Công thức áp dụng như sau: Hệ số môn học (nếu có) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành x Hệ số dịch vụ (1,5).

- Các khoản kinh phí khác (tiền ăn, ở, quân trang, quân phục, tiền điện, nước…) thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2016-2017, được quy định chi tiết tại Thông báo số 64/TB-ĐHV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về kinh phí học các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất, học kỳ hè năm học 2016-2017.

Sinh viên căn cứ nhu cầu học và định mức của Nhà trường quy định nêu trên để nạp tiền (qua phòng thu của ngân hàng hoặc nạp online) và nạp đơn đăng ký học, đơn xin chuyển đổi học phần GDTC (nếu có) tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp đúng tiến độ theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238. 37 33 666 hoặc 0238. 3855452/326, Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

Thông báo

Mẫu đơn đăng ký học

Kinh phí học

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Đơn vị liên kết
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Giáo dục. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV.TS. Phạm Lê Cường - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.