Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường Đại học Vinh  đáp ứng yêu cầu tình hình mời. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh nCorV-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, ngăn chặn sự lây lan của dịch bênh, đảm bảo an toán sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường, Nhà trường quyết định triển khai phương án dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ ngày 24/02/2020 đến khi có thông báo mới.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây: 109_dhvdt_vv_trien_khai_day_hoc_truc_tuyen.pdf