Thực hiện Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2018 - 2019, để đảm bảo triển khai công tác dạy và học đúng tiến độ, Nhà trường triển khai kế hoạch xây dựng thời khóa biểu, đăng ký học, xử lý học vụ, thu học phí cho học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Cụ thể:

1.CVHT sẽ thực hiện đăng ký cho sinh viên K59 tham gia học các học phần GDQP- AN, GDTC) (các học phần khác do sinh viên tự đăng ký sau khi đã hoàn thành đăng ký các học phần GDQP- AN, GDTC);

2. CVHT sẽ thực hiện đăng ký sho sinh viên khóa 59 các Nhóm ngành SPTN, SPXH, KTCN, CNHS; ngành SP Tiếng Anh (Sinh viên thuộc đối tượng này không phải tự đăng ký học);

Thời gian CVHT đăng ký: 02 - 03/01/2019 (để tránh tình trạng sinh viên đăng ký nhầm) hết thời gian đăng ký học trên có vướng mắc nào thì báo lại cho CVHT được biết.

3. Thời gian sinh viên K59 đăng ký học: Từ 04-06/01/2019.

4. Thời gian đăng ký chéo: 07-09/01/2019

5. Thời hạn CVHT xử lý học vụ:

- Thời hạn thu đơn: 10-13/01/2019

- Xử lý đơn: 14-25/01/2019Nhằm giúp các bạn sinh viên K59 tiết kiệm thời gian tìm hiểu cách thức đăng ký học, LCĐ - LCH hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký học cho học kỳ II năm học 2018 - 2019 tuần tự theo các bước sau đây:

B1; Truy cập vào địa chỉ: student.vinhuni.edu.vn, click vào “Đăng nhập”

B2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của bạn:

Tài khoản: Mã số sinh viên của bạn

Mật khẩu: mật khẩu mặc định là ngày sinh/tháng sinh/năm sinh (Ví dụ: 01/01/2000)

 

B3: Sau khi đăng nhập thành công, vào mục Đăng ký học và Xem chương trình học:

B4: Chọn ngành học của mình (GDTH/GDMN/QLGD) và xem thông tin những môn học mà mình sẽ học ở học kỳ II:

Ví dụ, các môn học được phân vào kỳ II của các ngành như sau:

Ngành GDTH và GDMN:

 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN;
 • Giáo dục học;
 • Giáo dục quốc phòng 1,2,3;
 • Giáo dục thể chất;
 • Tiếng Anh 2;
 • Tin học;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Việt ngữ học cơ sở;

 • Ngành QLGD:

 • Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng;
 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin;
 • Tâm lý học đại cương;
 • Tin học;
 • Xã hội học đại cương.

   

  B5: Quay về “Trang chủ” và vào mục Đăng ký học à Đăng ký học:

   

  B6: Chọn các học phần cần đăng ký học:

   

  Sau khi các lớp được hiển thị, chọn lớp mà mình muốn đăng ký, rồi ấn vào nút “đăng ký” ở phía dưới:

   

  Hệ thống thông báo đăng ký thành công, tiếp tục thao tác với các học phần khác. Sau khi hoàn tất, kéo xuống dưới để xem kết quả đăng ký học: