BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH VINH

LCĐ KHOA GIÁO DỤC

Số 07/LCĐ-KGD

V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

            Kính gửi:   -   Các Chi đoàn trực thuộc LCĐ Khoa Giáo dục;

 • Các ĐVTN trong LCĐ

Thực hiện kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 của UBND TP Vinh, Đoàn trường ĐH Vinh, LCĐ Khoa Giáo dục phát động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đối với tất cả các Chi đoàn trực thuộc như sau:

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức
 • Thông điệp truyền thông: “Our planet's gain is everyone’s gain” (Lợi ích của Trái Đất, lợi ích của mỗi người).
 • Nội dung và hình thức truyền thông:

  + Tuyên truyền, kêu gọi sinh viên, đoàn viên trong các Chi đoàn tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu;

  + Tổ chức tuyên truyền bằng việc lồng ghép vào các hoạt động giáo dục đối với các học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thông qua nội dung RLNVSPTX;

  + Trưng bày hình ảnh, poster trong khu vực nhà trường;

  + Chia sẻ thông tin, hình ảnh lên facebook cá nhân;

 1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2019

ĐVTN trong LCĐ thiết thực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất và góp phần bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể:

 • Tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng;
 • Hạn chế sử dụng túi nilon;
 • Tham gia dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trong nhà trường, khu dân cư đang sinh sống và khu vực lân cận.
 •  
 •                                                                                                                                                                T.M. BAN CHẤP HÀNH LCĐ

                                                                                                                                 Bí thư

 

                                                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                              Phan Anh Tuấn

 

Dowload full công văn: cong_van_huong_ung_gio_trai_dat_2019.docx