HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

LCH SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC

***

Số 11 - KH/LCH

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TP Vinh, ngày 02 tháng 04 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “NÉT BÚT TRAO YÊU THƯƠNG”

      Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, Liên chi Hội Sinh viên phối hợp cùng Câu lạc bộ Hồn Việt Khoa Giáo dục xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Viết “Nét bút trao yêu thương” cụ thể như sau:

       I. Mục đích yêu cầu

      1. Mục đích, yêu cầu

      - Nâng cao chất lượng các hoạt động cấp Liên chi Hội, giúp các Hội viên, Sinh viên nắm rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Hội, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các Hội viên, Sinh viên giao lưu, học hỏi.

      - Hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp trong mỗi Hội viên, Sinh viên.

      - Hướng tới chào mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Khoa Giáo dục.

      - Động viên, khích lệ tinh thần, nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid 19 trong cộng đồng.

      2. Đối tượng

      Thầy cô giáo, học sinh, sinh viên toàn quốc, đặc biệt là sinh viên, cựu sinh viên đã và đang học tập, sinh hoạt tại Khoa Giáo dục.          

        II. Nội dung

        1. Nội dung bài dự thi:

        - Chủ đề: Tình cảm với Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ ngành y tế, quân đội, công an hoặc các cá nhân, tổ chức… trong chiến dịch chống Covid 19.

      - Bao gồm 01 bức ảnh và thông điệp về bài viết đó.

      - Bài dự thi phải được đặt tên phù hợp với chủ đề cuộc thi.

      - Ảnh đính kèm phải là Ảnh chụp bài dự thi viết tay, truyền tải được nội dung bài viết hoặc có liên quan đến chủ đề của cuộc thi.

      2. Thời gian

      Thời gian nhận bài dự thi: 03/04/2020 - 24h 17/04/2020. Trong khoảng thời gian trên các thí sinh được phép mời bạn bè like bài dự thi của mình đến hết 24h ngày 20/04/2020. Sau đó BTC sẽ chọn ra những bài dự thi có số điểm cao nhất để xét giải thưởng cho chương trình.

      3. Cách thức tham gia

 Gửi ảnh đến địa chỉ mail của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Giáo dục "lienchihoikhoagiaoduc@gmail.com", ghi rõ tiêu đề: [CUỘC THI VIẾT NÉT BÚT TRAO YÊU THƯƠNG - 2020][Tên tác giả][Lớp][Tên tác phẩm], đồng thời đính kèm caption thể hiện tình cảm với Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ ngành y tế, quân đội công an hoặc các cá nhân, tổ chức… trong chiến dịch chống Covid 19 và ảnh cho bài dự thi đó.

      III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

      - Gồm có bình chọn qua Facebook và giải Hội đồng đánh giá.

      - Tính từ các bài dự thi có điểm quy đổi cao nhất trở xuống để trao giải thưởng.

      * Gồm các giải sau:

      - 01 Giải Nhất do Hội đồng đánh giá bình chọn

      - 01 Giải Nhì do Hội đồng đánh giá bình chọn

      - 01 Giải Ba do Hội đồng đánh giá bình chọn

      - 01 Giải do bình chọn qua Facebook

      * Giá trị giải thưởng của mỗi giải như sau:

      + Giấy chứng nhận của Trưởng Khoa Giáo dục.

      + Tiền thưởng và phần quà lưu niệm.

      IV, THỂ LỆ DỰ THI

      1. Yêu cầu chung

      - Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

      - Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, không vi phạm những quy định của Trường Đại học Vinh.

      - Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

      - Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể cắt, đúp, sửa đổi tác phẩm dự thi cho phù hợp để quảng bá về Nhà trường trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào.

      - Ban Tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

      2. Thông tin chung cho tác phẩm dự thi

      - Họ và tên cá nhân:

      - Ngày tháng năm sinh:

      - Điện thoại:

      - Email:

      - Facebook (kèm link):

      - Địa chỉ liên hệ:

      - Tên tác phẩm dự thi (đính kèm file):

      3. Cách chấm chọn

      Mỗi thí sinh gửi 1 - 2 bài dự thi trong ngày để bình chọn qua trang thông tin của KHOA GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

      - Cách thức bình chọn:

      B1: Like page Khoa Giáo Dục trường Đại học Vinh 

      https://www.facebook.com/khoagiaoduc.vinhuni/

      B2: Kêu gọi mọi người Like bài dự thi của bạn

      (Làm đủ 2 bước trên mới được tính điểm)

      - Cách tính điểm: 1 LIKE bài dự thi (khi đã like page) = 1 điểm

      1 lượt SHARE bài dự thi (khi đã like page) = 2 điểm

      V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      • Liên chi Hội sinh viên Khoa Giáo dục, Câu lạc bộ Hồn Việt.

      • Hiệu lực và sửa đổi

      - Thể lệ có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày kết thúc cuộc thi hoặc đến ngày Ban Tổ chức thông báo chính thức sửa đổi hoặc thay thế thể lệ.

      - Ban Tổ chức có quyền sửa đổi thể lệ trong quá trình diễn ra cuộc thi nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào hoặc cần bổ sung một số điều mang tính tích cực đến cuộc thi. Thể lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai.

      (Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: fanpage Khoa Giáo dục Đại học Vinh).

 

      

      

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục (b/c)

- BCH LCH SV Khoa Giáo dục (tr/kh)

- BCH các chi hội (t/h)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC

Liên chi Hội trưởng

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trâm Anh


Xem file Kế hoạch: cuoc_thi_viet_net_but_trao_yeu_thuong.docx