Thông tin chi tiết về điểm chuẩn các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ mời xem file đính kèm: diem_chuan_cao_hoc_dot_2_2019.pdf