Một số lưu ý đối với học viên: 
Có mặt trước giờ học 15 phút.
Trang phục lịch sự, đeo phù hiệu sinh viên.
Mang theo sổ ghi chép, trong quá trình học không sử dụng điện thoại di động.