Nhà trường đã có Công văn 331/ĐHV-HCTH ngày 24/4/2020 về việc chuẩn bị đón học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường học tập sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chủ nhiệm Khoa lưu ý tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên một số điểm như sau:

1. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là các nội dung hướng dẫn tại Công văn 1398/BGDĐT ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm). Trong những tiết học đầu tiên, giảng viên cần dành thời gian thích hợp để hướng dẫn sinh viên, học viên về các biện pháp an toàn phòng dịch.

2. Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối chấp hành đeo khẩu trang khi lên lớp giảng dạy và học tập, nếu sinh viên không mang khẩu trang thì giảng viên không cho vào lớp học. Giảng viên không đeo khẩu trang xem như vi phạm (phòng Thanh tra pháp chế sẽ kiểm tra và giám sát)

3. Phòng học của các lớp có thể thay đổi, phòng Đào tạo sẽ chủ động thông báo sớm nếu có sự điều chỉnh, có thể là cả thời khóa biểu.

4. Các học phần có thực hành, kính nhờ Trưởng bộ môn/giảng viên chủ động sắp xếp thời khóa biểu (nếu có thể) để tăng số tiết thực hành/buổi nhằm rút ngắn số tuần triển khai thực hành.

5. Nhà trường phát động toàn thể cán bộ, viên chức lao động công ích làm vệ sinh văn phòng khoa, phòng học. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00’, ngày 25/4/2020. Vì vậy kính mời Quý Thầy Cô hưởng ứng và tham gia đầy đủ phong trào của Nhà trường (Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện bắt đầu từ 8 giờ 00’ ngày 25/4/2020 tại văn phòng khoa Giáo dục và các phòng học được phân công)

 

Download file thông báo: cv_chuan_bi_don_sinh_vien_hoc_vien_tro_lai_truong.pdf