HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BCH LCH KHOA GIÁO DỤC

***

Số 15 - TB/LCH

V/v quy định trang phục đối với sinh viên

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

TP Vinh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

           

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG PHỤC NĂM HỌC 2020 - 2021

       Nhằm mục đích giáo dục truyền thống, gìn giữ nét đẹp duyên dáng, dịu dàng của sinh viên Khoa Giáo dục, đồng thời thực hiện các quy định về giữ gìn nếp sống văn hóa của Nhà trường, BCH Liên chi Hội Sinh viên yêu cầu:

      1. Tất cả hội viên, sinh viên thuộc LCH Khoa Giáo dục phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, đeo phù hiệu khi đi học hoặc khi lên làm việc tại Văn phòng Khoa.

      2. Nữ sinh viên các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục mặc áo dài đồng phục, đeo phù hiệu khi lên lớp vào ngày thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2020.

      3. Đội Thanh niên xung kích của Khoa trực tiếp kiểm tra việc thực hiện mặc đồng phục vào các ngày có quy định.

      BTK LCH yêu cầu BCH các chi hội xử lý mạnh tay đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định.

 

TM. BTK LIÊN CHI HỘI

Liên chi hội Trưởng

 

                                        (đã ký)

 

Nguyễn Trâm Anh

 

 

 

 

Dowload thông báo tại: 15_tb_mac_ao_dai.docx