Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa hè từ ngày 13/4/2020 đến ngày 11/10/2020 như sau:
1. Đại học hệ chính quy, sau đại học
Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của Nhà trường.
Buổi sáng: Từ 6 giờ 30' đến 11 giờ 00'.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 18 giờ 00'.
2. Trường THPT Chuyên và hệ THPT chất lượng cao, bậc THCS Trường THSP
Thực hiện theo lịch giảng dạy, thời khóa biểu của các Nhà trường.
Buổi sáng: Từ 6 giờ 45' đến 10 giờ 50'.
Buổi chiều: Học tập, sinh hoạt theo lịch do các trường bố trí.
3. Bậc Tiểu học và Mầm non Trường THSP
Buổi sáng: Từ 6 giờ 30' (nếu học sinh và trẻ ăn sáng tại Trường), chính thức học từ 7 giờ 30' đến 10 giờ 30'.
Buổi chiều: Học tập, sinh hoạt theo lịch do Trường THSP bố trí.
4. Cán bộ, viên chức các phòng, ban, trung tâm, trạm, Nhà Xuất bản
Buổi sáng: Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 30'.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.
5. Cán bộ, viên chức hành chính của các khoa, viện, Trường THPT Chuyên
Buổi sáng: Từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 30'.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'.
6. Cán bộ, viên chức hành chính của Trường THSP
Buổi sáng: Từ 6 giờ 45' đến 11 giờ 15'.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 45' đến 17 giờ 15'.
7. Buổi tối: Từ 19 giờ 30' đến 22 giờ 00'.
8. Các đơn vị và cán bộ, viên chức phục vụ thi làm việc theo kế hoạch điều động của Nhà trường.

Xem chi tiết thông báo tại file: 20200408_7_20200408044038723720.pdf