Ngày 25 tháng 09 năm 2019, tại phòng A3 104, Trường Đại học Vinh, Đại hội chi đoàn mẫu của chi đoàn 58A1 GDTH nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy được tinh thần tập thể của chi đoàn cũng như Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục. Tham dự Đại hội có ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – TL QLSV Khoa Giáo dục, ThS. Phan Anh Tuấn – Bí thư LCĐ Khoa Giáo dục, ThS.  Nguyễn Trung Kiền – CVHT, GVCN lớp 58A1 GDTH, TS. Trần Hằng Ly – GVCN lớp 57A1, A2 GDMN, ThS. Nguyễn Thị Kỳ - GVCN lớp 59A1, A2 GDMN, cô Phan Thị Quỳnh Trang – GVCN lớp 59A1, A2, A3 GDTH, Ban cán sự, Ban chấp hành các chi đoàn từ khóa 57 đến khóa 60 các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non và Quản lý Giáo dục, cùng toàn thể 61 ĐVTN của chi đoàn 58A1 GDTH.
 
          Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2020 do đồng chí Nguyễn Trâm Anh – bí thư chi đoàn 58A1 GDTH trình bày đã nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ 2018 - 2019, tuổi trẻ Trường Đại học Vinh, Liên chi Đoàn sinh viên Khoa Giáo dục nói chung, chi đoàn 58A1 GDTH nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống của sinh viên Trường Đại học Vinh “nửa thế kỷ anh hùng” và chặng đường hơn 20 năm Khoa Giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa III nhiệm kỳ 2018 -–2023, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đối với tuổi trẻ Trường Đại học Vinh, đây là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học ASEAN. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2018 - 2019 cũng là nhiệm kỳ có những khó khăn, thách thức nhất định đối với chi đoàn khi các ĐVTN nam trong chi đoàn chiếm tỉ lệ thấp, chủ yếu là ĐVTN nữ, vì thế các hoạt động tổ chức chưa được phát triển toàn diện. Mặc dù vậy, Ban chấp hành chi đoàn, Ban cán sự lớp cũng như bản thân các ĐVTN đã luôn nỗ lực hết mình, khắc phục hạn chế để đi đến những thành quả đáng khích lệ. Với mục tiêu là xây dựng và phát triển chi đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVTN; tham gia xây dựng lớp sinh viên có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú, có kỹ năng và lối sống đẹp, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy tiềm năng của sinh viên xung kích, tình nguyện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chung sức cùng cộng đồng, đáp ứng sự nghiệp đổi mới và phát triển của Nhà trường và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tục xây dựng đặc trưng của sinh viên Trường Đại học Vinh "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện", bản phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã đề ra một số nhiệm vụ như:

           - Một là: Đa dạng hoá các phương thức hoạt động của chi đoàn; tạo dựng môi trường hoạt động tốt, hiệu quả cao, thiết thực đối với sinh viên.

          - Hai là: Đổi mới các hình thức giáo dục của chi đoàn; tập trung giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn theo đúng phong cách sinh viên ngành sư phạm Tiểu học.
          - Ba là: Đẩy mạnh các cuộc vận động, các chương trình, các phong trào của Liên chi hội sinh viên tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt; đồng thời phát huy sức trẻ và tri thức của hội viên góp sức cùng cộng đồng, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
        - Bốn là: Tăng cường nắm bắt tình hình và dư luận đoàn viên; chủ động tham mưu và tham gia phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên; tập trung hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ hội viên về chỗ ở, việc làm, tâm lý xã hội.
        Đại hội còn được nghe một số các tham luận từ các đại biểu như tham luận “Phương pháp học hiệu quả theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO”, tham luận “Công tác Thanh niên Tình nguyện” và tham luận “Nâng cao kỹ năng mềm phục vụ cho công tác giảng dạy”.

          Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo đại hội của ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – TL QLSV Khoa Giáo dục, ThS. Phan Anh Tuấn – Bí thư LCĐ Khoa Giáo dục.

    

 

Trâm Anh