Được sự đồng ý nhất trí của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Vinh, Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục, Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Giáo dục nhằm đánh giá công tác trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022, bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Liên chi đoàn Khoa Giáo dục.

Đại hội hân hạnh đón tiếp:

- TS. Phạm Lê Cường - Trưởng Khoa Giáo dục

- PGS.TS Chu Thị Thủy An - Phó Trưởng Khoa Giáo dục

- ThS. Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh

- TS. Nguyễn Thị Nhân - Trưởng bộ môn Giáo dục học

- TS. Trần Thị Hoàng Yến - Trưởng bộ môn Giáo dục Mầm non

- ThS. Nguyễn Việt Phương - Cựu Bí thư LCĐ Khoa Giáo dục, CVHT ngành GDMN

Cùng hơn 250 đoàn viên thanh niên của LCĐ Khoa Giáo dục

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc đại hội đã nhất trí bầu vào ban nhân sự Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục nhiệm kỳ năm 2019 – 2022 gồm 18 đồng chí.

Đại hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đánh giá về công tác đoàn của LCĐ nói riêng cũng như công tác đoàn thanh niên nói chung từ đồng chí Nguyễn Thái Dũng – Phó Bí thư Đoàn trường và PGS.TS Chu Thị Thủy An - Phó Trưởng khoa Giáo dục

Trải qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Giáo dục thành công tốt đẹp. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm làm việc, ý chí quyết tâm của BCH, góp phần vào việc phát triển chung cũng như đưa LCĐ Khoa Giáo dục lớn mạnh hơn nữa.

N.T.A