Chiều 7/9/2017, tại Phòng Hội thảo tầng 8 – Nhà Điều hành, Khoa Giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2017 – 2018. Tham gia Hội nghị, về phía đại diện Nhà trường có sự góp mặt của PGS. TS. Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đông đảo đại diện các Phòng, Ban chức năng trong trường và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục.


Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch hội nghị trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đánh giá về những kết quả của năm học 2016 – 2017, TS. Nguyễn Ngọc Hiền nhận định rằng Khoa Giáo dục đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra trên tất cả các mặt hoạt động, công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, chất lượng đào tạo được duy trì và từng bước nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức trong Khoa tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, đối với những phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, tập thể cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2017-2018 vì sự phát triển của Khoa và Nhà trường.


Tiếp nối chương trình, đồng chí Chu Thị Thủy An đã trình bày trước Hội nghị Kế hoạch năm học 2017 – 2018 với các nội dung chính, bao gồm: Định mức giờ chuẩn giảng dạy; Dự kiến số giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác; Dự kiến tổng số giờ vượt chuẩn cả năm học; Kế hoạch giảng dạy; Các hoạt động phục vụ đào tạo đề nghị cấp kinh phí trong năm học; Kế hoạch bồi dưỡng và bổ sung cán bộ và tổng hợp thu chi trong năm học.
Ở nội dung thảo luận, các cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục đã sôi nổi, tích cực, chủ động thảo luận, trao đổi cho ý kiến thêm về một số nội dung quan trọng bổ sung vào Bản phương hướng năm học, đồng thời có một số kiến nghị tới Lãnh đạo Nhà trường xem xét. Phát biểu tại Hội nghị và giải đáp các kiến nghị, PGS. TS. Thái Văn Thành đã nhấn mạnh rằng “Nhà trường luôn trân trọng và đánh giá cao với những thành tích mà cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục đã đạt được, đặc biệt là công tác đổi mới trong giáo dục”. Bên cạnh đó,  PGS. TS. Thái Văn Thành cũng đề nghị tập thể Khoa cần chú trọng tới công tác đào tạo đại học và sau đại học, đặc biệt là triển khai tiếp cận đào tạo theo tiếp cận CDIO.
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu các Đại biểu của Khoa tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2017 – 2018 theo đúng nội dung hướng dẫn của Nhà trường và trên tinh thần dân chủ, tập trung của Hội nghị.
Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% về dự thảo Nghị quyết Hội nghị, bế mạc và kết thúc thành công tốt đẹp.


Kết quả thành công của Hội nghị là tiền đề, động lực quan trọng để tập thể cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm học, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, thương hiệu đào tạo của mình trong sự phát triển chung của Nhà trường trong tương lai.