Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Công văn số 2042-CV/TU ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; Hướng dẫn số 21- HD/ĐU của Đảng ủy Nhà trường về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; ngày 11/01/2017, tại Hội trường tầng 8, tòa Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh , Chi bộ khoa Giáo dục đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. 
Đến tham dự Đại hội, có sự góp mặt của đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Nguyễn Hồng Soa, UV BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; đ/c Nguyễn Anh Dũng, UV BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; đ/c Nguyễn Quang Tuấn, UV BCH Đảng bộ, Chánh VP Đảng – Đoàn thể cùng đông đảo các đ/c là Bí thư, Phó Bí thư đại diện cho các Chi bộ trực thuộc và toàn thể các Đảng viên của Chi bộ Khoa Giáo dục.


Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc đại hộ

iVới tinh thần nghiêm túc, đề cao tính dân chủ, Đai hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa Giáo dục đã đạt được những mục tiêu cơ bản sau: 
- Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: Chi bộ đã lãnh đạo công tác đào tạo, NCKH và quản lý sinh viên, học viên luôn đạt mục tiêu, yêu cầu về số lượng, chất lượng và hiệu quả; các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn được cải tiến cả về nội dung và hình thức phù hợp với yêu cầu đổi mới; hoạt động nghiên cứu khoa học được Chi bộ chỉ đạo phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường góp phần gắn kết với các mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục .
- Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các buổi thông tin thời sự theo định kỳ góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.
- Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: Chi bộ đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu ở các chuyên ngành tương đối hợp lý đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ của Khoa và Nhà trường. 
- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể: kịp thời xây dựng các chủ trương, định hướng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy tính tích cực chủ động của các đoàn thể hướng vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm; chú trọng chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện điều lệ và các quy định của Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng...Kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, giữ vững kỉ cương, kỉ luật trong Đảng.
Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính chủ động, dám nghĩ, dám làm trong công tác của Ban Chấp hành Chi bộ cũng như của mỗi đảng viên.
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Khoa Giáo dục đã rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã lắng nghe một số ý kiến ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí Nguyễn Thị Châu Giang, Chu Thị Hà Thanh, Trần Thị Hoàng Yến, Dương Thị Thanh Thanh với các nội dung chính như công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn thanh niên và công tác học viên – sinh viên, đồng thời thảo luận về các đề xuất, góp ý để thúc đẩy sự phát triển của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ Khoa Giáo dục không chỉ trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn trong suốt những giai đoạn lịch sử gắn liền với quá trình phát triển và đổi mới của Đảng bộ trường ĐH Vinh. Đồng chí Thái Văn Thành đề nghị Cấp ủy Chi bộ Khoa Giáo dục cần chỉ đạo và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, xây dựng Khoa trở thành đơn vị xuất sắc đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng cán bộ giáo dục của khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.


Đ/c Thái Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với kết qủa cụ thể như sau:
- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Chu Thị Thủy An – Phó Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Lê Thục Anh – Chi ủy viên.


BCH Chi bộ mới nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:
- Công tác đào tạo: Ổn định quy mô đào tạo đại học và sau đại học; mở thêm 01 chuyên ngành đào tạo đại học (cử nhân khoa học tâm lý); 100% chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận năng lực; 40% giảng viên xuất bản giáo trình tài liệu, trong nhiệm kỳ có 15-20 giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo được xuất bản.
- Công tác nghiên cứu khoa học: Có từ 1 – 2 đề tài cấp Bộ hoặc tương đương được hoàn thành; Số lượng bào báo khoa học năm sau tăng hơn năm trước mỗi năm 10 - 15%, trong đó năm 2018 có ít nhất 02 công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, năm 2019, 2020 có ít nhất 03 công bố/năm trên các tạp chí khoa học quốc tế có chỉ số ảnh hưởng; Hằng năm có 15% sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng đội ngũ: cuối nhiệm kỳ 50% giảng viên có học vị tiến sĩ, có 06 PGS; 25% giảng viên sử dụng ngoại ngữ tốt để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Phối hợp tốt với trường thực hành sư phạm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, có ít nhất 3 đề tài khoa học công nghệ được triển khai nghiên cứu và ứng dụng tại trường thực hành sư phạm.
- Là chi bộ đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 10 - 15 đảng viên là sinh viên hàng năm.
Đại hội kêu gọi đảng viên trong toàn chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và quần chúng trong Khoa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 của chi bộ đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Bài và ảnh: LCĐ Khoa Giáo dục