Chiều 10/8/2018, tại Phòng Hội thảo tầng 8 – Nhà Điều hành, Khoa Giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 – 2019. Năm học này, Khoa Giáo dục vinh dự là đơn vị tổ chức Hội nghị điểm cho toàn trường. Tham gia Hội nghị, về phía đại diện Nhà trường có sự góp mặt của PGS. TS. Ngô Đình Phương, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đông đảo đại diện các Phòng, Ban chức năng trong trường và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục.

 Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch hội nghị trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đánh giá về những kết quả của năm học 2017 – 2018, TS. Nguyễn Ngọc Hiền nhận định rằng Khoa Giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học. Các mặt hoạt động của Khoa tiếp tục được duy trì và có những bước phát triển: Tư tưởng và chính trị của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tiếp tục được giữ ổn định; công tác tổ chức và cán bộ có nhiều tiến bộ trong xây dựng tổ chức, phân công nhiệm vụ và bồi dưỡng cán bộ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học; tiếp tục hoàn thiện và triển khai nghiêm túc các qui chế đào tạo của Nhà trường; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ gắn liền với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng được triển khai thường xuyên, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 


Tiếp nối chương trình, đồng chí Chu Thị Thủy An đã trình bày trước Hội nghị Kế hoạch năm học 2018 – 2019 với các nội dung chính, bao gồm: Định mức giờ chuẩn giảng dạy; Dự kiến số giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác; Dự kiến tổng số giờ vượt chuẩn cả năm học; Kế hoạch giảng dạy; Các hoạt động phục vụ đào tạo đề nghị cấp kinh phí trong năm học; Kế hoạch bồi dưỡng và bổ sung cán bộ và tổng hợp thu chi trong năm học.Ở nội dung thảo luận, các cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục đã sôi nổi, tích cực, chủ động thảo luận, trao đổi cho ý kiến thêm về một số nội dung quan trọng bổ sung vào Bản phương hướng năm học, đồng thời có một số kiến nghị tới Lãnh đạo Nhà trường xem xét. Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức trong năm học qua, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, thách thức mà tập thể viên chức trong Khoa phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Khoa ngày càng phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị và giải đáp các kiến nghị, PGS. TS. Ngô Đình Phương đã nhấn mạnh rằng “Nhà trường luôn trân trọng và đánh giá cao với những thành tích mà cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục đã đạt được, đặc biệt là công tác đổi mới trong giáo dục”. Bên cạnh đó,  PGS. TS. Ngô Đình Phương cũng đề nghị tập thể Khoa cần chú trọng tới công tác đào tạo đại học và sau đại học, đặc biệt là triển khai tiếp cận đào tạo theo tiếp cận CDIO. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu các Đại biểu của Khoa tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 – 2019 theo đúng nội dung hướng dẫn của Nhà trường và trên tinh thần dân chủ, tập trung của Hội nghị. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% về dự thảo Nghị quyết Hội nghị, bế mạc và kết thúc thành công tốt đẹp.
Kết quả thành công của Hội nghị là tiền đề, động lực quan trọng để tập thể cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm học, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, thương hiệu đào tạo của mình trong sự phát triển chung của Nhà trường trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: