Chiều 03/09/2020, tại Phòng Hội thảo tầng 8 – Nhà Điều hành, Khoa Giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 – 2020. Tham gia Hội nghị, về phía đại diện Nhà trường có sự góp mặt của TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Trần Bá Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Thị Bình – Chủ tịch công đoàn trường, cùng đông đảo đại diện các Phòng, Ban chức năng trong trường và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục. Hội nghị được điều hành bởi Ban chủ tịch gồm các đồng chí: Phạm Lê Cường – Trưởng Khoa Giáo dục, Chu Thị Thủy An – Phó Trưởng khoa, Lê Thục Anh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Hội nghị đã được nghe TS. Phạm Lê Cường, Chủ tịch hội nghị trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Đánh giá về những kết quả của năm học 2019 - 2020, TS. Phạm Lê Cường nhận định rằng Khoa Giáo dục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Các mặt hoạt động của Khoa tiếp tục được duy trì và có những bước phát triển: Tư tưởng và chính trị của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tiếp tục được giữ ổn định; công tác tổ chức và cán bộ có nhiều tiến bộ trong xây dựng tổ chức, phân công nhiệm vụ và bồi dưỡng cán bộ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học; tiếp tục hoàn thiện và triển khai nghiêm túc các qui chế đào tạo của Nhà trường; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ gắn liền với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; quản lý tài chính minh bạch, rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng được triển khai thường xuyên, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt, năm học 2019 – 2020, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ Bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới cho giáo viên lớp 1 trên địa bàn toàn tỉnh và một số địa bàn khác, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các cơ sở cũng như học viên tham gia các khóa đào tạo.

Một số kết quả về các mặt mà Khoa Giáo dục đã đạt được trong năm học 2019 – 2020:

1. Quy mô đào tạo:

Đào tạo Đại học:

- Chính quy: Số sinh viên trong năm học: 1846 SV

- Vừa làm vừa học: Số sinh viên trong năm học: 13.597 HV

- Từ xa: Số sinh viên trong năm học: 0 HV

Đào tạo Sau đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (tại trường): Số học viên trong năm học: 733 HV

- Đào tạo Tiến sĩ: Số học viên trong năm học: 27 NCS

Tuyển sinh:

- Tuyển sinh đại học chính quy: 436 sinh viên (161 MN, 250 TH, 25 QLGD)

- Vừa làm vừa học: 7748 học viên.

- Tuyển sinh thạc sĩ: 233 học viên.

- Tuyển NCS: 05 NCS.

2. Công tác tổ chức và cán bộ:

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: Trong năm học có 16 giảng viên, giáo viên được cử đi học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Có 02 cán bộ bảo vệ thành công luận án TS.

3. Nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành 3 đề tài NCKH cấp Bộ; 05 đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm.

- Tiếp tục thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ.

- 10 và đăng trên Tạp chí Quốc tế trong đó có 03 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus

- 15 bài trong nước,

- 02 Giáo trình Sau đại học đã nghiệm thu 

- 02 Giáo trình Đại học đã nghiệm thu

- 01 sách chuyên khảo được xuất bản ở nước ngoài

Tiếp nối chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Châu Giang đã trình bày trước Hội nghị Kế hoạch năm học 2020 – 2021. Dựa trên những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại còn hạn chế, Chi ủy – BCN Khoa đã đề xuất các nội dung và tiêu chí cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động của Khoa trong năm học tiếp theo, đồng thời lắng nghe nội dung thảo luận của Hội nghị. Các cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục đã sôi nổi, tích cực, chủ động thảo luận, trao đổi cho ý kiến thêm về một số nội dung quan trọng bổ sung vào Bản phương hướng năm học, đồng thời có một số kiến nghị tới Lãnh đạo Nhà trường xem xét. Mối quan tâm lớn hiện nay của các cán bộ, giảng viên trong Khoa Giáo dục đó là việc áp dụng hình thức đào tạo mới cho đối tượng học viên hệ vừa làm vừa học đã gây ra một số những khó khăn khi triển khai vào thực tế. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến kinh phí chi trả trong hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng các hệ cho cán bộ, giảng viên chuyên trách. Lắng nghe và trả lời các kiến nghị của đội ngũ cán bộ trong Khoa Giáo dục, đại diện lãnh đạo nhà trường – TS. Trần Bá Tiến và  đại diện các phòng, ban chức năng đã thể hiện sự hợp tác, chia sẻ và đưa ra một số giải pháp để nâng cao, cải thiện hiệu quả trong công tác chung của đơn vị và Nhà trường. Đồng thời, TS. Trần Bá Tiến cũng khẳng định một lần nữa những đóng góp to lớn của tập thể Khoa đối với sự nghiệp giáo dục chung của Nhà trường và bày tỏ mong muốn Khoa tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để ngày càng phát triển hơn nữa.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% về dự thảo Nghị quyết Hội nghị, bế mạc và kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả thành công của Hội nghị là tiền đề, động lực quan trọng để tập thể cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của năm học, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, thương hiệu đào tạo của mình trong sự phát triển chung của Nhà trường trong tương lai.

 

Phan Anh Tuấn