Tối 31/5 vừa qua, Khoa Giáo dục đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017. Đây là cơ hội để tập thể Khoa cùng nhìn lại, đánh giá những điểm tích cực và cả những hạn chế trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới, 2017 – 2018. Buổi lễ được điều hành bởi TS. Nguyễn Ngọc Hiền, trưởng khoa Giáo dục, cùng sự có mặt của đông đủ các cán bộ, giảng viên của Khoa.


TS. Nguyễn Ngọc Hiền trình bày báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Trong năm học 2016 – 2017, cùng với các đơn vị trong toàn trường, Khoa Giáo dục đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong các lĩnh vực như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ, công tác sinh viên, học viên và đặc biệt là công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiên cứu khoa học.
Cụ thể, về công tác chính trị và tư tưởng cho CBGV, Khoa đã kịp thời nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong hành động của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa về các chương trình hành động để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD – ĐT, đặc biệt là các chủ trương, định hướng lớn như tái cấu trúc Nhà trường, phát triển chương trình đào tạo tiếp cân CDIO, chương trình giáo dục phổ thông mới và các hoạt động đổi mới đào tạo và NCKH xuất phát từ thực tiễn của Khoa. Bên cạnh đó, các CBGV cũng luôn có ý thức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Về công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, trong năm học vừa qua, Khoa Giáo dục đã tuyển dụng thêm một cán bộ giảng dạy vào vị trí ở bộ môn Giáo dục học, có 02 cán bộ bảo vệ thành công luận án TS và 10 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm Khoa cũng có nhiều động thái tăng cường phân quyền cho các Bộ môn trong việc chủ động điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, giúp nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó.
Về công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động đào tạo, một trong những thành quả đáng khích lệ của tập thể Khoa chính là việc đã từng bước tiếp cận, đi đến triển khai xây dựng chuẩn đầu ra các môn học, đề cương chi tiết, bài giảng và ngân hàng đề thi tiếp cận CDIO. Ngoài ra, Khoa cũng đã tổ chức tốt các Hội thi rèn nghề cấp khoa, thành lập đội tuyển tham dự Hội thi rèn nghề cấp Trường đạt kết quả cao (1 giải nhất và 1 giải ba toàn đoàn); tham gia tích cực và có ý nghĩa trong việc triển khai Chương trình ETEP; hoàn thành vượt định mức lao động và đảm bảo nền nếp dạy học.
Về công tác nghiên cứu khoa học, năm học 2016 – 2017, Khoa đã đạt được những kết quả sau đây:
- Nghiệm thu 02 đề tài cấp bộ năm 2016;
- Hoàn thành 03 đề tài cấp Trường trọng điểm năm 2016;
- Trong năm học có 04 đề tài cấp trường do cán bộ trong khoa chủ trì được nghiệm thu và xếp loại tốt và tiếp tục hoàn thành các đề tài cấp trường năm 2016;
- Triển khai 7 đề tài cấp Trường trọng điểm năm 2017;

- Có hơn 40 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, tác giả là cán bộ, giảng viên trong khoa.


Các CBGV đưa ra nhiều ý kiến góp ý 

Công tác sinh viên, học viên của Khoa cũng luôn được đảm bảo. Sinh viên của Khoa chấp hành tốt chủ truơng, chính sách của Đảng và Nhà nước; nội quy, quy chế của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động đào tạo; Có ý thức trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tập thể đoàn kết; Có ý thức học tập, phấn đấu vươn lên, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Hiện tại, tổng số sinh viên chính quy của Khoa là 1090 sinh viên (Bảo lưu 15), tổng số sinh viên hệ không chính quy: 4536 – 77 lớp, 07 lớp 55 (4507) sinh viên và tổng số học viên cao học, NCS là 468.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế và tồn tại, cụ thể như: Kế hoạch đào tạo có tính ổn định chưa cao (đổi giờ, hoãn lịch,...); Vẫn còn bị động trong công tác tuyển sinh; Chưa thực sự chủ động tham mưu cho Nhà trường và hỗ chuyên môn cho Nhà trường trong việc phát triển chương trình đào tạo; Biên soạn giáo trình bài giảng và tài liệu phục vụ đào tạo còn hạn chế; Công tác khảo thí chưa được giám sát chặt chẽ, vẫn còn thiếu sót, chậm trễ.
Thảo luận tại Lễ Tổng kết, đa số các ý kiến tán thành với bản báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Ban Chủ nhiệm Khoa. Ngoài ra, các CBGV cũng đưa ra một số kiến nghị thực tiễn để Khoa có thể từng bước khắc phục những hạn chế còn tồn tại, hướng đến việc thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 có hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình tuyển sinh của Nhà trường nói chung còn khó khăn, việc áp dụng mô hình đào tạo theo hình thức tiếp cận CDIO còn rất mới mẻ.
Chúng ta cùng tin tưởng rằng, dười sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Ban Chủ nhiệm Khoa và Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Giáo dục sẽ có một năm học 2017 – 2018 với nhiều thành công, phát huy được lợi thế sẵn có, tiếp tục xây dựng hình ảnh của một trung tâm đào tạo cán bộ giáo dục có uy tín của cả nước.

PAT