1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019
16:21 19/08/2017

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại trường ĐH Vinh

Ngày 13/08/2017, tại phòng họp A, nhà A1, trường ĐH Vinh, NCS Nguyễn Thị Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục với đề tài "Quản lý hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lý Giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra". Luận án được bảo vệ trước thời hạn v hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao những kết quả nghiên cứu của NCS và khả năng ứng dụng vào thực tiễn trong quản lý hoạt động đào tạo. Đây là sự ghi nhận thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của NCS và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Khoa và Nhà trường.TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

1. TÓM TẮT MỞ ĐẦU
Tên tác giả: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Tên luận án: Quản lý hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra
Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục
Mã số: 62.14.01.14Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh
2. NỘI DUNG TRÍCH YẾU
2.1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án
- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp quản lí hoạt động thực hành - thực tập (TH-TT) theo tiếp cận chuẩn đầu ra (CĐR), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên (SV) ngành Quản lí giáo dục (QLGD) có trình độ đại học.
- Đối tượng nghiên cứu của luận án: Quá trình quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR.
2.2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận: phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, khái quát hóa các nhận định độc lập, mô hình hóa để xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài nghiên cứu.
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát; phương pháp điều tra; phương pháp nghiên sản phẩm hoạt động; phương pháp trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề; phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; phương pháp thử nghiệm; phương pháp thống kê toán học.
2.3. Các kết quả chính và kết luận
2.3.1. Những vấn đề khoa học đã được giải quyết
Luận án đã làm rõ cơ sở lí luận của vấn đề quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR; khảo sát, phân tích thực trạng quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR. Luận án đã đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR.
2.3.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR và QL hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR. Cơ sở lí luận của luận án đã được hệ thống hóa theo trình tự logic, thể hiện mối quan hệ gắn kết liên hoàn, tạo thành chuỗi giá trị lí luận có tính khoa học sâu sắc.
Công bố những số liệu khoa học trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng về quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR. Kết quả nghiên cứu thực trạng của luận án đã bổ sung vào cơ sở thực tiễn đào tạo ngành QLGD trình độ đại học ở nước ta hiện nay, đó là: kết quả đánh giá hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR và thực trạng quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR.
Đề xuất 5 giải pháp quản lí có tính khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí hoạt động TH-TT của SV ngành QLGD theo tiếp cận CĐR: 1. Tổ chức quán triệt nhận thức về sự cần thiết phải quản lí hoạt động TH-TT theo tiếp CĐR ra cho các đối tượng tham gia đào tạo; 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động TH-TT đáp ứng CĐR; 3. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động TH-TT theo một quy trình phù hợp với sự phát triển kĩ năng nghề nghiệp của SV ngành QLGD; 4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả TH-TT của SV ngành QLGD; 5. Đảm bảo các điều kiện để nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động TH-TT. Đặc biệt là đề xuất được Quy trình tổ chức hoạt động TH-TT phù hợp với sự phát triển kĩ năng nghề nghiệp của SV ngành QLGD; Bộ tiêu chí đánh giá kết quả TH-TT của SV ngành QLGD theo khung năng lực nghề nghiệp và Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ hướng dẫn TH-TT.
2.3.3. Các mục tiêu đã đạt được
Kết quả nghiên cứu của luận án giúp cho các cơ sở đào tạo trình độ đại học ngành QLGD có thể vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động TH-TT của SV theo tiếp cận CĐR;
Cải thiện, phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho SV ngành QLGD;
Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Một số hình ảnh: 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Giáo dục. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GV.TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.