TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC

 

NỘI DUNG HỌP LỚP THÁNG 1/2019

 

1.ĐVTN tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, nếp sống văn hóa: đi học đúng giờ, không bỏ học, bỏ tiết, không học thay, học hộ, không sử dụng điện thoại trong giờ học, đeo phù hiệu khi đến trường, mặc đồng phục vào Thứ hai đầu tuần và thứ 5 theo quy định.

2. Lớp trưởng, Bí thư đôn đốc , nhắc nhở sinh viên lớp nạp bài dự thi nét đẹp trường Vinh lần thứ 3 và tìm hiểu lịch sử trường Đại học Vinh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường ( 1959- 2019).Báo cáo số lượng bài dự thi đã gửi cho Quỳnh Anh LT 57A2 GDMN. Quỳnh Anh tập hợp lại 20 tháng 1 báo cô.

* Thời gian: Từ tháng 1/2019  Nhận tác phẩm dự thi

* Nội dung:

- Tim hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Vinh

- Giới thiệu Nét đẹp của trường đại học Vinh

* Thể loại: Đoạn phim, tác phẩm văn xuôi, tác phẩm thơ, tác phẩm âm nhạc.

* Đối tượng: Các tập thể và cá nhân đã và đang học tập , công tác tại trường.

Tháng 7/2019; Giới thiệu và bình chọn tác phẩm dự thi trên phương tiện thông tin truyền thông

Tháng 8/2019: Chấm các tác phẩm dự thi

30/9/2019: Công bố kết quả, tổng kết và trao giải thưởng.

Đề nghị Lớp trưởng, Bí thư tổng hợp các tác phẩm dự thicủa lớp mình báo cáo với Viện thông qua trợ lý QLSV.

Yêu cầu: Mỗi lớp ít nhất 2 tác phẩm dự thi. Lớp nào không tham gia thì BCS- BCH lớp đó sẽ bị xếp loại rèn luyện hạ 1 bậc.

3. Lớp trưởng , Bí thư các lớp tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2018 – 2019 vào  phiên họp lớp tháng 1.  Ghi hai bb: một bb họp lớp như thường lệ, và một biên bản theo mẫu  nạp về Khoa  sau ngày họp lớp . Việc tổ chức HNDCSN cấp lớp nhằm nâng cao trách nhiệm của người học về quyền lợi và nghĩa vụ học tập , rèn luyện của bản thân, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt, trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên. ( yêu cầu có GVCN tham dự đầy đủ).  Lớp trưởng đăng riêng nội dung này cho lớp chuẩn bị trước để đêm Hội nghị diễn ra trôi chảy.

4.Thực hiện công văn số 1473/ĐHV – YT ngày 21/12/2018Về việc mua BHYT bắt buộc đối với sinh viên, lưu học sinh năm 2019 lần 2. Đề nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp thông báo cụ thể cho sinh viên trong lớp tham gia BHYT năm học 2018 – 2019.

* Cách thức mua:

- Sinh viên nạp tiền vào tài khoản 525.420đ ( Thẻ có giá trị từ 1/1/2019 đến 31/12/2019)

- Sinh viên Lào: 750.600đ (Thẻ có giá trị từ 1/1/2019 đến 31/12/2019)

- Sinh viên đăng ký thông tin mua từ ngày 25/12/2018 đến ngày 2/1/2019trên trang cá nhân.

- Sinh viên mua BHYT ở địa phương thì vào hệ thống để xác nhận không mua đồng thời nạp bản foto coppy thẻ BHYT cho Nhà trường.

- Từ ngày 3/1/2019 Nhà trường khóa hệ thống để lập danh sách những sinh viên đăng ký mua BHYT bắt buộc năm 2019 tại Trường, đồng thời thực hiện việc trừ tiền BHYT trong tài khoản của sinh viên.

* Từ ngày 15/1/2019 Nhà trường trả thẻ BHYT cho sinh viên qua Lớp trưởng tại Trạm y tế Trường Đại học Vinh.

            Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc. Sau thời hạn quy định trên sinh viên nào không thực hiện Nhà trường sẽ tiến hành các biện pháp xử lý kỷ luật.

5. Chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 đề nghị Lớp trưởng nhắc nhở tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử: Tuyệt đối không nhờ người thi thay hộ, không sử dụng tài liệu trong phòng thi…. Sinh viên nào vi phạm sẽ bị đình chỉ 1 năm học , mức cao nhất là buộc thôi học.

6. Triển khai xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019. Yêu cầu Lớp trưởng, Bí thư các lớp xét điểm rèn luyện cho sinh viên trong lớp phải xét đúng tiêu chuẩn, chính xác, công bằng, tránh trường hợp sinh viên thắc măc vì xét không đúng tiêu chí của Nhà trường quy định.  Hạn nạp ngày 15/2/2019 Lớp nào nạp chậm Lớp trưởng, Bí thư lớp đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

7. Thực hiện công văn số 1494/ĐHV – CTCTHSSV ngày 26/12/2018 Về việc cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm CMC. Đề nghị Lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên tự cập nhật tất cả các  thông tin hồ sơ người học để đảm bảo tính chính xác các loại giấy tờ, chứng chỉ trong quá trình học tập cũng như hồ sơ văn bằng tốt nghiệp cho sinh   viên khi ra trường.

Thời gian phải hoàn thành việc cập nhật thông tin hồ sơ sinh viên trước ngày 10/1/2019.

Sinh viên nào không thực hiện việc cập nhật hoặc cập nhật không chính xác Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế công tác HSSV và xếp loại rèn luyện TB.

8. Thực hiện công văn số 3182 QĐ/ĐHV ngày 26 /12/2018 Về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh sinh viên Trường Đại học Vinh. Đề nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp thông báo rộng rãi tới tận sinh viêng trong lớp nghiêm chỉnh thực hiện quy tắc ứng xử theo quy định của Nhà trường. Sinh viên nào vi phạm sẽ bị nhà trường xử lý theo quy chế.

9. Chuẩn bị xét các chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đề nghị lớp trưởng thông báo cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo nạp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 về cho Cô TLQLSV để hoàn thành hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2. ( Nạp bản foto công chứng , trình bản gốc để kiểm tra)

10. Xét điểm rèn luyện kỳ 1 của các lớp. hạn nộp : 20 tháng 1. Các lớp khóa 59 cô hướng dẫn cụ thể.

Nghệ An, ngày 7 tháng 1 năm 2019

P.TRƯỞNG KHOA                            TRỢ LÝ QLSV