QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC 

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA GIÁO DỤC

Thực hiện chương trình rèn luyện NVSP hàng năm, căn cứ vào tính đặc thù của hai ngành học GDTH và GDMN, Ban tổ chức “Hội thi NVSP khoa Giáo dục" cụ thể hoá một số điểm sau đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Đối tượng tham gia "Hội thi nghiệp vụ sư phạm khoa Giáo dục"

- Sinh viên của các khoá 57, 58, 59 ngành GDTH và GDMN của khoa Giáo dục.

- Sinh viên khóa 60 không thành lập đội tuyển nhưng vẫn tham gia cổ vũ và học hỏi kinh nghiệm trong đợt hoạt động này.

         - Toàn khoa được chia thành 6 đội gồm có:

              + Đội 57 GDMN; Đội 58 GDMN; Đội 59 GDMN

              + Đội 57 GDTH;  Đội 58 GDTH;  Đội 59 GDTH

2. Nội dung: Nội dung hoạt động trong "Hội thi nghiệp vụ sư phạm khoa Giáo dục" gồm có 4 phần:

2.1. Phần thi "Sân khấu Sư phạm"

   1. Màn chào hỏi

   2. Kiến thức sư phạm

   3. Xử lý tình huống sư phạm

   4. Tài năng sư phạm

         2.2. Phần thi "Đồ dùng dạy học tự làm”

2.3. Phần thi “Thao giảng” (của khóa 57)

3. Cách thức tiến hành các nội dung thi

3.1 Phần thi "Sân khấu Sư phạm"

   Mỗi đội gồm 10 thành viên (riêng màn chào hỏi số lượng thành viên không hạn chế).Toàn khoa bao gồm 6 đội tuyển: 3 đội tuyển ngành GDMN và 3 đội tuyển ngành GDTH.

1. Màn chào hỏi: Do toàn đội thực hiện, theo thứ tự được bốc thăm trước đó. Thời gian dành cho nội dung này tối đa là 5 phút, nếu quá thời gian qui định sẽ bị trừ điểm; điểm trừ được tính theo tỉ lệ là 30 giây - trừ 0,5 điểm.

2. Kiến thức sư phạm

Từng đội thi theo thứ tự đã bốc thăm. Mỗi đội cử một đại diện bốc thăm chủ đề, sau đó một thành viên Ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi theo chủ đề đó. Mỗi đội có thời gian suy nghĩ là 1 phút và cử một thành viên đại diện trả lời. Thời gian trả lời là 3 -5 phút.

Nội dung các chủ đề như sau:

+ Ngành GDTH:

 1. Luật Giáo dục năm 2019 và Luật đại học sửa đổi năm 2018
 2. Hoạt động trải nghiệm của học sinh tiểu học
 3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 4. Đổi mới trong đánh giá học sinh tiểu học

+ Ngành GDMN:

 1. Luật Giáo dục năm 2019 và Luật đại học sửa đổi năm 2018
 2. Hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non
 3. Định hướng lấy trẻ làm trung tâm trong giáo dục mầm non
 4. Đổi mới trong đánh giá trẻ mầm non

         3. Xử lý tình huống sư phạm

Thi theo thứ tự đã bốc thăm trước đó, từng đội xử lý tình huống mà Ban giám khảo đưa ra.

Mỗi đội có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị là 1 phút. Thời gian dành cho việc xử lý tối đa là 3 phút, mỗi tình huống nếu quá 30 giây bị trừ 0.5 điểm.

4. Tài năng sư phạm

Mỗi đội dự thi một tiết mục cá nhân hoặc tập thể, có sự chuẩn bị trước đó. Chọn một trong các hình thức dự thi như: kể chuyện, đàn, hát, múa, diễn kịch… và trình bày trong thời gian tối đa 5 phút, nếu quá mỗi 30 giây sẽ trừ 0,5 điểm. 

3.2. Phần thi “ Đồ dùng dạy học tự làm”

Mỗi đội chuẩn bị một đồ dùng dạy học tự làm và trưng bày tại phòng thi được tổ chức vào trước đêm thi "Sân khấu Sư phạm". Đại diện thành viên của từng đội sẽ thuyết trình về ý nghĩa, cách làm, cách sử dụng đồ dùng dạy học dự thi trước Ban giám khảo. Thời gian thuyết trình tối đa 3 phút.

3.3. Phần thi  “Thao giảng” (của khóa 57)

Khóa 57 của mỗi ngành GDTH và GDMN luyện tập và chọn ra 03 thí sinh tham gia buổi thao giảng của khoa tổ chức vào cuối tháng 12/2019 theo môn đăng ký trước. Mỗi thí sinh tham gia dự thi sẽ dạy 01 tiết học với đối tượng học sinh ở Trường Thực hành sư phạm.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ "HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM"

Kết quả thi đua trong "Hội thi NVSP" được đánh giá như sau:

1. Màn chào hỏi  

Điểm tối đa của một giám khảo dành cho nội dung thi này là 10 điểm. Cụ thể như sau:

- Giới thiệu được các thành viên của đội tuyển một cách sinh động:               3 điểm

- Nêu lên được ý nghĩa của "Ngày hội NVSP”                                                  4 điểm

- Hình thức thể hiện độc đáo:                                                                             3 điểm

2. Kiến thức sư phạm

Điểm tối đa của một giám khảo dành cho nội dung thi này là 10 điểm. Cụ thể như sau:

- Nêu ý nghĩa của vấn đề một cách sinh động:                                           1 điểm

- Trình bày chính xác nội dung trọng tâm của câu hỏi                               4 điểm

- Sắp xếp nội dung được trình bày một cách hợp lý, logic:                        2 điểm

- Trình bày lưu loát, diễn cảm:                                                                    3 điểm

3. Xử lý tình huống sư phạm

Điểm tối đa của một giám khảo ở nội dung thi này là 10 điểm, cụ thể như sau:

- Đưa ra cách xử lý tình huống hợp lý:                                                           4 điểm

- Lý giải được cách xử lý tình huống có cơ sở lý luận và thực tiễn:               4 điểm

- Hình thức trình bày hấp dẫn:                                                                        2 điểm

4. Tài năng sư phạm

Điểm tối đa của một giám khảo dành cho nội dung thi này là 10 điểm. Cụ thể như sau:

- Nội dung, hình thức bài thi đảm bảo tính sư phạm:                                     1 điểm

- Thể hiện được năng khiếu nghệ thuật:                                                         6 điểm

- Trình diễn tự tin, trang phục, đạo cụ phù hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ:       3 điểm

          5. Đồ dùng dạy học tự làm

            5.a. Sản phẩm của ngành Giáo dục Mầm non

Điểm tối đa của mỗi vị giám khảo dành cho phần thi này là 10 điểm.

Các nội dung và tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:

Các nội dung

Tiêu chí đánh giá

Điểm

1. Tính sáng tạo (2.5 điểm)

Ý tưởng

1,5

Nguyên vật liệu

1.0

2. Tính thẩm mỹ (2.5điểm)

Bố cục

1.0

Hình khối

0.75

Màu sắc

0.75

3. Tính thực tiễn (2.0 điểm)

Khả năng ứng dụng

0.5

Vệ sinh

0.5

An toàn

0.5

Bền chắc

0.5

4. Đảm bảo yêu cầu (1.0 điểm)

Chủ đề

0.5

Khuôn khổ kích thước

0.25

Thời gian

0.25

5. Thuyết minh (2.0 điểm)

Rõ ràng ý tưởng, sinh động, hấp dẫn

2.0

 

Tổng

10 điểm

 

5.b. Sản phẩm của ngành Giáo dục Tiểu học

   Điểm tối đa của mỗi vị giám khảo dành cho phần thi là 10 điểm.

- Thuyết minh: Làm rõ về sản phẩm, sinh động, hấp dẫn: 2,0 điểm.

- Đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và tính ứng dụng cao: 5,0 điểm.

- Dễ làm, chi phí thấp, dễ sử dụng: 3,0 điểm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM CHUNG CUỘC VÀ XẾP HẠNG

 • Ở phần thi “Sân khấu sư phạm”: Điểm thi của từng đội ở mỗi nội dung là tổng điểm của các thành viên BGK.
 • Ở phần thi “Đồ dùng dạy học tự làm”: Điểm thi của từng đội là tổng điểm của các thành viên BGK.
 • Điểm của các phần thi này được sử dụng để trao giải Nhất nội dung và các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. Như vậy, giải thưởng gồm có:

              + Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn ngành GDTH

              + Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn ngành GDMN

  + 5 giải Nhất nội dung: Màn chào hỏi; Kiến thức sư phạm; Xử lý tình huống sư phạm; Tài năng sư phạm; Đồ dùng dạy học tự làm.

  Điểm chung cuộc là trung bình cộng của điểm hai phần thi “Sân khấu sư phạm” và “Đồ dùng dạy học tự làm”. Ban tổ chức sẽ xếp giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội tuyển theo thứ tự điểm tổng hợp từ cao đến thấp (theo 2 ngành GDTH và GDMN). Nếu có hai đội bằng điểm nhau thì các đội sẽ trả lời câu hỏi phụ của BGK để phân loại.

  Tổng điểm chung cuộc của các đội sẽ bị trừ từ 2.0 – 5.0 điểm nếu các thành viên đội cổ vũ không đảm bảo sĩ số, đến muộn, gây mất trật tự; đội chơi làm ảnh hưởng đến trật tự, vệ sinh ở khu vực phòng thi và khu vực sân khấu.

 • Đối với Phần thi “Thao giảng” (của khóa 57): Điểm thi của từng thí sinh ở nội dung thi này là tổng điểm của các thành viên BGK. Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân ở nội dung này.

   IV. VỀ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

            1.Thời gian: Hội thi dự kiến tổ chức vào ngày tối thứ sáu, ngày 29/11/2019.

            2. Địa điểm: Phần thi “Sân khấu sư phạm” tại Hội Trường A

                Phần thi “Đồ dùng dạy học tự làm” tại Phòng học nhà A – Trường Đại học Vinh.

                                                                                        

                                                                        KT.TRƯỞNG KHOA

                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                           TS. NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG