Để biết thêm thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh của Trường ĐH Vinh, vui lòng truy cập địa chỉ: http://tuyensinh2019.vinhuni.edu.vn/