Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đào tạo cán bộ giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực cho cả nước. Trong sự phát triển của Giáo dục nói chung và của mỗi nhà trường nói riêng thì đội ngũ cán bộ quản lý đóng một vai trò quyết định. Nhận thức rõ điều này,  Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi mở mã ngành đào tạo Quản lý giáo dục từ năm học 2012 – 2013. Hiện nay, với đội ngũ cán bộ giàu năng lực, bao gồm cả những giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và những giảng viên dày dạn kinh nghiệm, 4 khoá đào tạo ngành Quản lý Giáo dục của Khoa đã tốt nghiệp, không ít sinh viên trong số này đã tìm được cho mình công việc phù hợp, đúng với năng lực.


Sinh viên ngành Quản lý Giáo dục hân hoan trong lễ tốt nghiệp khoá đào tạo 54 (2013 - 2017)

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Trong bối cảnh của xã hội hiện nay, sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Quản lí giáo dục có thể công tác trong các lĩnh vực sau: 
- Là chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ sở đào tạo (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học).
- Là chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…
- Là chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa - giáo dục ở cộng đồng.
- Là cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).
- Là giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).

KHẢ NĂNG CÔNG TÁC, HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
- Triển khai nghiệp vụ quản lý tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tư vấn, trợ giúp công tác quản lý và phát triển giáo dục cho các cấp lãnh đạo và các tổ chức xã hội có liên quan đến công tác giáo dục trong và ngoài ngành giáo dục.
- Có khả năng đáp ứng các dịch vụ giáo dục cho các cá nhân và các tổ chức xã hộ có nhu cầu về phát triển và quản lý giáo dục.
- Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục trong các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong và người hệ thống giáo dục quốc dân.
- Hình thành thói quen và khả năng tự học, học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức để phục vụ cho công việc, học tậpvà nghiên cứu.
- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tương ứng.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
Sinh viên ngành Quản lý giáo dục được học tập, rèn luyện tại khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh. Hiện nay, Khoa Giáo dục có 36 cán bộ, giảng viên trong đó có hơn 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa có trình độ cao, năng động, yêu nghề là cơ sở đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên. 
- Khoa Giáo dục là một trong những khoa tiêu biểu của Trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hàng năm cán bộ, sinh viên, học viên của Khoa tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ.
- Hoạt dộng nghiên cứu khoa học của sinh viên được chú trọng trong quá trình học tập. Nhiều nghiên cứu của sinh viên đạt giải thưởng ở các cấp.
- Nhiều câu lạc bộ học thuật cũng như sân chơi mang tính giáo dục được Liên chi đoàn Khoa Giáo dục tổ chức tạo không khí học tập, rèn luyện thoải mái và hiệu quả cho sinh viên.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lí giáo dục, Khoa Giáo dục luôn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở giáo dục; có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục; nhiều sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo.