Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sỹ năm 2019.

Chi tiết xem tại file: thong_bao_tuyen_sinh_trinh_do_tien_sy.pdf